KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Từ chối trả khoản nợ thuế 5 tỷ đồng, Địa ốc MCG buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn

Rate this post

đơn vị Bất động sản MCG buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn một năm kể từ thời điểm ngày Cục Thuế TP Hà Nội ra quyết định.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công bố quyết định về sự việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế do giới hạn sử dụng hóa đơn đối với CTCP năng lực và Bất động sản MCG (mã chứng khoán MCG). Nguyên nhân do đơn vị Địa ốc MCG mang số thuế quá hạn nộp phải thực hiện những giải pháp cưỡng chế theo quy định.

Số tiền cưỡng chế là 5.044.435.000 đồng. đơn vị Cổ phần năng lực và Địa ốc MCG phải thực hiện nghiêm túc quyết định này.

Quyết định này còn mang hiệu lực thi hành trong thời hạn một năm, kể từ thời điểm ngày 12/8/2022 tới ngày 11/8/2023.

bên trên thị trường, cổ phiếu MCG của đơn vị đã được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ thời điểm ngày 30/6/2022 nhưng vẫn nằm trong diện bị kiểm soát. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế đơn vị mẹ năm 2020 âm 9,33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông đơn vị mẹ năm 2021 cũng âm 36,78 tỷ đồng. đơn vị đã thua lỗ 2 năm liên tục.

công bố tài chính năm 2021 đã kiểm toán của đơn vị ghi nhận doanh thu thuần cả năm hơn 174 tỷ đồng, tăng 39,2% đối với năm trước. song, hoạt động kinh doanh bên dưới giá vốn, cùng thêm những khoản phung phí khác nên Địa ốc MCG lỗ 36,7 tỷ đồng cả năm, trong lúc năm 2020 lỗ hơn 10 tỷ đồng. Lũy kế tới 31/12/2021, MCG lỗ 374 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm mới 2022, doanh thu thuần đạt sắp 22 tỷ đồng và vẫn lãi 2 tỷ đồng – trong lúc cùng kỳ lỗ 15,5 tỷ đồng.

screen-shot-2022-08-16-at-16.32.52.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *