KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thu nhập của người lao động trong ngành nào tăng mạnh nhất trong 6 năm qua?

Rate this post

công bố cho biết, thu nhập hàng tháng của người lao động trong những doanh nghiệp đang hoạt động với kết quả sinh sản kinh doanh tăng trưởng vượt bậc trong thời đoạn 2015-2020.

Theo loại hình doanh nghiệp, thu nhập hàng tháng của người lao động trong những doanh nghiệp với vốn đầu tư quốc tế đang hoạt động với kết quả sinh sản kinh doanh tăng một,4 lần trong thời đoạn 2015 – 2020, từ 7,5 triệu đồng / người (2015) lên 10,5 triệu đồng / người ( Năm 2020).

Cũng trong thời kì này, thu nhập hàng tháng của người lao động trong những doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng từ 6,2 triệu đồng / người lên 8,2 triệu đồng / người trong vòng 6 năm. Trong lúc đó, thu nhập hàng tháng của người lao động trong doanh nghiệp quốc gia tăng từ 9,5 triệu đồng / người lên 15,3 triệu đồng / người.

Theo khu vực kinh tế tài chính, viên chức làm việc trong ngành tài chính, nhà băng và bảo hiểm với mức tăng thu nhập cao nhất trong vòng 6 năm. Năm 2015, bình quân một lao động trong ngành này còn với thu nhập sắp 16 triệu đồng / tháng và tăng vọt lên sắp 22 triệu đồng / tháng vào năm 2017. tới năm 2020, lao động trong ngành này còn với thu nhập bình quân hàng tháng. thu nhập hơn 25 triệu đồng, tăng một,6 lần đối với năm 2015.

Cụ thể, TNBQ của người lao động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm, BHXH) năm 2020 là 25,3 triệu đồng / tháng, gấp một,6 lần đối với năm 2015.

Thu nhập của người lao động trong lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm, bảo hiểm xã hội (trừ bảo hiểm xã hội cần) năm 2015 đạt hơn 21 triệu đồng / người / tháng. tới năm 2020, thu nhập này sẽ tăng gấp một,5 lần, đạt hơn 32 triệu đồng / người / tháng.

Thu nhập của người lao động trong ngành nào tăng mạnh nhất trong 6 năm qua?  - Ảnh 1.

Nguồn: GSO

Ngành với mức tăng thu nhập to thứ nhì là sinh sản và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, khá nước và điều hòa ko gian. Năm 2020, lao động ngành này còn với thu nhập hàng tháng bên trên 12,2 triệu đồng / người, tăng một,53 lần đối với năm 2015.

Công nghiệp chế biến, cung ứng cũng chính là một ngành với mức tăng thu nhập cao. Cụ thể, năm 2020, thu nhập hàng tháng của một lao động trong ngành này sẽ đạt hơn 9 triệu đồng, gấp một,4 lần đối với năm 2015.

trong Group ngành này, lao động sinh sản giấy và sản phẩm từ giấy với mức tăng thu nhập cao nhất với một,49 lần, từ 6,5 triệu đồng / người / tháng năm 2015 lên 9,6 triệu đồng / người / tháng năm 2015. sinh sản, chế biến thực phẩm cũng chính là lĩnh vực lao động với mức thu nhập tăng cao từ 6,4 triệu đồng / người / tháng (năm 2015) lên 9,5 triệu đồng / người / tháng (năm 2020). ).

Ngoài ra, lực lượng lao động nông, lâm, ngư nghiệp, khai khoáng cũng đều phải với ko ít biến đổi về thu nhập lúc TNBQ năm 2020 tăng một,35 lần đối với năm 2015.

Ngoài ra, lao động vận tải hàng ko tồn tại mức thu nhập hạn chế mạnh nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Năm 2015, thu nhập hàng tháng của người lao động đạt 24,5 triệu đồng và tăng lên 29,6 triệu đồng vào năm 2019. song, tới năm 2020, mức thu nhập của người lao động trong ngành sẽ hạn chế xuống còn 18,5 triệu đồng. / người / tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *