KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bộ Tài chính replay kiến ​​nghị của cử tri TP.HCM về sự việc sắp xếp nhà đất

Rate this post

bộ trưởng, mục sư Tài chính Hồ Đức Phúc vừa với văn game thủ dạng replay kiến ​​nghị của cử tri TP.HCM về sự việc đẩy nhanh chóng tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất do những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý bên trên địa bàn TP.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phúc, việc thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất được TP.HCM thực hiện thí điểm theo Quyết định số 80 năm 2001, sau đó là Quyết định số 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền.

Thực hiện chủ trương bên trên, Bộ Tài chính đã và đang phối thích hợp với những bộ, ngành, địa phương thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất với tư cách là cơ quan phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý. Nhà đất do Trung ương quản lý bên trên cơ sở đề xuất của những Bộ, ngành và địa phương.

tới nay, nhà, đất của những bộ, cơ quan Trung ương bên trên địa bàn TP.HCM cơ game thủ dạng đã được Bộ Tài chính chấp thuận phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định. Chỉ một số trong những tình huống chưa được phê duyệt như nhà, đất cho những cơ quan, đơn vị được giao đất để đầu tư xây dựng trụ sở; nhà, đất với tình trạng phức tạp dẫn tới việc xử lý kéo dãn; BĐ của một số trong những cơ quan, đơn vị chưa ưa chuộng kê khai, công bố, đề xuất phương án sắp xếp.

Ngoài ra, theo quy trình sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Nghị định 167 và Nghị định số 67 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sau lúc xin ý kiến ​​của UBND TP.HCM.

Dù vậy, tới nay vẫn tồn tại một số trong những tình huống nhà, đất của những bộ, ngành Trung ương đã được Bộ Tài chính đề xuất lấy ý kiến ​​của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhưng Bộ Tài chính chưa thực hiện. tiếp thu ý kiến ​​của UBND. Hồ Chí Minh để phê duyệt theo thẩm quyền.

Trong thời kì tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối thích hợp với những bộ, ngành và UBND TP.HCM để đẩy nhanh chóng tiến độ. Bộ Tài chính đề xuất UBND TP.HCM sớm với văn game thủ dạng cho ý kiến ​​về phương án đề xuất sắp xếp, xử lý nhà, đất của những bộ, ngành Trung ương để đảm bảo tiến độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *