KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

tương trợ phát triển sinh sản nông nghiệp cho hộ nghèo

Rate this post

Theo Thông tư 04/2022 / TT-BNNPTNT, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thế hệ thoát nghèo và người khuyết tật (ko tồn tại sinh kế ổn định) bên trên phạm vi cả nước;

Người dân ở những huyện nghèo, xã ko giống nhau khó khăn vùng đồng bởi, ven đại dương và hải đảo;

Hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo với hội viên người với công với cách mệnh và đàn bà thuộc hộ nghèo được tương trợ phát triển sinh sản trong lĩnh vực nông nghiệp theo Chương trình mục tiêu quốc gia tránh nghèo vững bền trong thời đoạn. thời đoạn 2021-2025.

Đó là nguồn thu nhập lớn của những người làm công tác y tế.  Hình 1

Người lao động thuộc hộ nghèo sẽ được cán bộ tư vấn chuyển giao kỹ thuật, kiến ​​thức sinh sản nông nghiệp cho những hộ. Hình minh họa

Nội dung tương trợ phát triển sinh sản nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tránh nghèo vững bền trong những lĩnh vực sau:

Trồng trọt: Giống cây trồng, giá thể trồng trọt, phân bón, thuốc trừ sâu, chế phẩm sinh vật học, vật tư, dụng cụ, dụng cụ sinh sản, sơ chế, chế biến, bảo vệ sản phẩm sau thu hoạch.

Về chăn nuôi: Con giống, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú y phòng trị bệnh cho vật nuôi, chế phẩm sinh vật học, hóa chất sát trùng, khử trùng môi trường thiên nhiên chăn nuôi, dụng cụ, dụng cụ sinh sản.

Lâm nghiệp: Giống cây trồng lâm nghiệp, thuốc trừ sâu, phân bón.

Khai thác thủy sản: tương trợ bảo vệ thủy sản tiến công bắt bên trên tàu cá; ngư cụ.

Nuôi trồng thủy sản: tương trợ giống, thức ăn, vắc xin, hóa chất xử lý môi trường thiên nhiên nuôi, chế phẩm sinh vật học, dụng cụ, dụng cụ sinh sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản.

Ngành muối: Vật tư, dụng cụ, dụng cụ tương trợ trong sinh sản, chế biến muối.

Theo Thông tư, tương trợ huấn luyện kỹ thuật; tương trợ cán bộ tới hộ gia đình tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, kiến ​​thức sinh sản nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng, sinh sản nông nghiệp đáng tin cậy, sử dụng lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng theo văn người chơi dạng hướng dẫn. hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

tương trợ vật tư, dụng cụ, dụng cụ sinh sản trong sơ chế, chế biến, bảo vệ lương thực, thực phẩm nhằm mục tiêu nâng cao giá trị nông sản, đáng tin cậy thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng.

tương trợ tổ chức huấn luyện, tư vấn về quản lý tiêu thụ nông sản: quảng cáo, xúc tiến thương nghiệp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn sản phẩm; vận dụng những tiêu chuẩn chỉnh trong sinh sản và chế biến sản phẩm; những chính sách, pháp luật liên quan tới tương trợ phát triển sinh sản và tiêu thụ nông sản; quản lý rủi ro dịch bệnh, thiên tai, tài chính trong sinh sản và tiêu thụ nông sản;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *