KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

việt phái mạnh phái mạnh tuân thủ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ.

Rate this post

Đó là gợi ý trong định hướng công việc tuyên giáo về công việc đối ngoại thời kì tới của Phó trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy tại Hội nghị công bố viên Trung ương tháng 8/2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. văn phòng ngày 10/8.


“Một quốc gia ko tự cung tự cấp và hy vọng những dân tộc khác trợ giúp thì ko xứng đáng được độc lập.” – Hồ Chí Minh (13/7/1952)

Nhìn lại 36 năm thực hiện công cuộc đổi thế hệ, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng non sông trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về công cuộc đổi thế hệ, về chủ nghĩa xã hội và đoạn đường đi lên chủ nghĩa xã hội của việt phái mạnh phái mạnh càng ngày càng được hoàn thiện và từng bước hiện thực hóa.

non sông đã đạt được những thành tựu to to với ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và uy lực và toàn diện và tổng thể đối với những năm đổi thế hệ trước đây. Quy mô và trình độ của nền kinh tế tài chính được nâng lên. Đời sống vật chất và ý thức của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chưa bao giờ non sông ta với thời cơ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.

Tuy thế, tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến thời gian nhanh chóng, phức tạp, khó lường. khó khăn chiến lược giữa những nước to và tranh chấp lãnh thổ, độc lập hồ, đảo giữa những nước trong khu vực ra mắt gay gắt, tiềm tàng nguy cơ xung đột, mất ổn định … đưa ra nhiều vấn đề liên quan. Để độc lập, tự chủ và nhiệm vụ hội nhập quốc tế, sự phát triển của non sông còn nhiều khó khăn, thử thách.

Đáng lưu ý, trong lĩnh vực đối ngoại, với một trong những ý kiến ​​tranh luận vẫn cho rằng việt phái mạnh phái mạnh phải sắm lựa “nghiêng hẳn về bên này”, “sang bên kia” trong quan hệ với những nước bên trên trái đất, chẳng hạn: phải “nghiêng mình”. về phía Mỹ và “từ chối” Trung Quốc hoặc trái lại. bọn họ cho rằng ko nên “đi dây” trong quan hệ với những nước to, việt phái mạnh phái mạnh cần “phụ thuộc một cường quốc” để phát triển.

Tuy thế, cần phải nói rõ rằng việt phái mạnh phái mạnh đang thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ bên trên cơ sở tôn trọng sự ko giống nhau về chính trị và đảm bảo tiện dụng của nhau. mục tiêu của việt phái mạnh phái mạnh là đảm bảo tiện dụng vô thượng của quốc gia – dân tộc, bên trên cơ sở những nguyên tắc cơ game thủ dạng của pháp luật quốc tế, đồng đẳng và cùng với lợi.

bên trên thực tế, những nhà lãnh đạo cấp cao của việt phái mạnh phái mạnh luôn luôn nhất quán, xuyên suốt ý kiến là phải đảm bảo độc lập tự chủ, ko phụ thuộc vào nước to hay nhóm nước nào.

Chẳng hạn, trong cuộc đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, chủ toạ nước Nguyễn Xuân Phúc cam kết: “việt phái mạnh phái mạnh thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực cũng như bên trên trái đất ”.

Muốn tăng cường kết đoàn và hợp tác quốc tế, trước hết phải phát huy độc lập, tự cường. chủ toạ Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân tộc nào ko tự cường, chờ dân tộc khác trợ giúp thì ko xứng đáng được độc lập”. Đồng chí cũng khác lạ nhấn mạnh: “Nếu mình mạnh thì bọn họ thế hệ lưu ý tới mình, sức mạnh của tớ là sức mạnh tổng hợp của mỗi mặt kể cả chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa, quốc phòng, an toàn và đáng tin cậy và đối ngoại.

Nhân đây, định hướng tuyên truyền về công việc đối ngoại thời kì tới nhưng Phó trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất tại Hội nghị công bố viên Trung ương là trọn vẹn đúng đắn. Đó là chính sách kết đoàn, hợp tác quốc tế tích cực, chủ động bên trên cơ sở độc lập, tự cường và tôn trọng lẫn nhau. Thực hiện phương châm “ko thù oán với ai”, “thêm game thủ, bớt thù” và “giúp game thủ là giúp chính mình”.

Nói về mối quan hệ cùng sinh quốc tế, Henry Temple Palmerston – một chính trị gia người Anh cho rằng: “Giữa những quốc gia, ko tồn tại đồng minh vĩnh viễn và cũng ko tồn tại quân thù vĩnh viễn, chỉ với tiện dụng quốc gia là vĩnh viễn”.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng (thứ 5 từ trái sang) tham dự cuộc họp đầu tiên năm 2022 của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN)

Đại sứ Nguyễn Hải bởi (thứ 5 từ trái sang) tham dự buổi họp trước tiên năm 2022 của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (Ảnh: Phái đoàn việt phái mạnh phái mạnh tại ASEAN)

Và trong bối cảnh toàn thế giới hóa hiện nay, việt phái mạnh phái mạnh đang tăng thời gian nhanh quy trình song hóa, đa phương hóa những quan hệ quốc tế. Tuỳ từng thời kỳ, từng thời đoạn lịch sử nhất định nhưng nội dung, hình thức và mức độ hợp tác của mỗi nước ko giống nhau, nhưng chúng ta luôn luôn đảm bảo độc lập, tự chủ.

vì lẽ, một lúc đã “kén bên”, quyết “nghiêng” về một bên cũng đồng nghĩa với việc chúng ta trở thành lệ thuộc, mất đi tính độc lập, tự chủ, thậm chí trở thành “con rối” bên trên bàn cờ chính. điều trị và rất với thể là “hy sinh” bất kỳ lúc nào.

rõ nét, chỉ với giữ vững lập trường trung lập, ko “nghiêng bên này”, “ngả nghiêng” thì việt phái mạnh phái mạnh thế hệ rất với thể đứng vững và duy trì mối quan hệ hợp tác với những nước trong bối phong cảnh hệ quốc tế đang với khá nhiều biến động. với những vòng quay thời gian nhanh chóng như ngày nay.

tiến công giá của game thủ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *