KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Xây dựng chính sách tương trợ tìm kiếm, kết nối và đổi thế hệ technology

Rate this post

nhằm mục đích mục tiêu cung ứng thông tin về chính sách tương trợ tổ chức, cá thể tìm kiếm, kết nối, đổi thế hệ, sáng tạo technology và tài năng phục vụ của những viện nghiên cứu, trường đại học. . mới đây, Bộ Khoa học và technology phối ưng ý với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách tương trợ tìm kiếm, kết nối và đổi thế hệ technology”, là thời cơ. hiệp hội kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu, nâng cao đóng góp của khoa học và technology vào phát triển kinh tế tài chính – xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *