KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Xây dựng nền nông nghiệp vững bền, nông thôn phát triển tổng thể và toàn diện

Rate this post

Hà Tĩnh xác định tới năm 2030, nông nghiệp của tỉnh phát triển vững bền, cực tốt, sinh sản quy mô to, đảm bảo bình an lương thực; phát triển nông thôn tổng thể và toàn diện.

Sáng 8/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt quyết nghị số 19-NQ / TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân. và những khu vực nông thôn. thời đoạn tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (quyết nghị 19); Quyết định số 150 / QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 về sự việc phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn vững bền thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Quyết định 150). Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị.

Phó chủ toạ UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Phó Giám đốc Sở NN & PTNT Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nông thôn phát triển toàn diện

Phó chủ toạ UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Phó Giám đốc Sở NN & PTNT Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

quyết nghị 19 đưa ra mục tiêu tổng quát là tới năm 2030, nông dân và cư dân nông thôn sở hữu mức sống càng ngày càng tốt, đời sống vật chất và ý thức càng ngày càng tốt, quản lý quy trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh chóng, vững bền và cực tốt, đảm bảo bền vững bình an lương thực quốc gia, tăng quy mô sinh sản hàng hóa nông sản, đảm bảo môi trường thiên nhiên thọ thái và thích ứng với chuyển đổi khí hậu.

Nông thôn phát triển tổng thể và toàn diện, sở hữu kết cấu hạ tầng tài chính – xã hội đồng bộ, văn minh, cơ cấu tài chính và tổ chức sinh sản hợp lý, môi trường thiên nhiên sống tin cậy, lành mạnh, giàu phiên bản sắc văn hóa nhân dân. tộc …

Xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nông thôn phát triển toàn diện

Lãnh đạo những sở, ngành Hà Tĩnh tham dự tiệc nghị.

quyết nghị đưa ra những mục tiêu cụ thể tới năm 2030: véc tơ vận tốc tức thời tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt bình quân khoảng 3% / năm; nâng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 – 6% / năm; số xã đạt chuẩn chỉnh nông thôn thế hệ bên trên 90%; Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 tăng 2,5 – 3 lần đối với năm 2020.

Để đạt được mục tiêu, quyết nghị 19 đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: nâng cao tầm quan trọng, vị thế, năng lực quản lý, cải thiện tổng thể và toàn diện đời sống vật chất, ý thức của cán bộ, nông dân. cư dân nông thôn; phát triển một nền nông nghiệp cực tốt và vững bền theo hướng sinh thái; ứng dụng khoa học – technology tiền tiến; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, dịch chuyển cơ cấu tài chính, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn …

Xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nông thôn phát triển toàn diện

những đại biểu xem hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, những đại biểu cũng đã được tìm hiểu những nội dung trọng tâm của Quyết định 150 về sự việc phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn vững bền thời đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Mục tiêu của chiến lược là xây dựng nền nông nghiệp sinh sản hàng hóa văn minh, sở hữu năng suất, quality, cực tốt và sức khó khăn cao, đứng đầu khu vực và trái đất, đảm bảo bền vững tin cậy, bình an hàng hóa. bình an lương thực quốc gia, góp góp phần quan yếu vào ổn định tài chính – xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm môi trường thiên nhiên, ứng phó với chuyển đổi khí hậu, thực hiện sở hữu cực tốt những cam kết quốc tế. về hạn chế phát thải khí nhà kính.

Xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nông thôn phát triển toàn diện

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiến lược cũng nêu rõ định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn vững bền, trọng tâm là: hoàn thiện cơ cấu sinh sản nông nghiệp gắn kèm với lợi thế khó khăn và yêu cầu của thị trường; tổ chức những khâu quan yếu trong sinh sản để nâng cao cực tốt và đảm bảo phát triển vững bền; xúc tiến hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị của những mô hình nông nghiệp tiền tiến; xây dựng nông thôn văn minh, văn minh gắn kèm với thành phố hóa, bảo tồn văn hóa truyền thống …

tham dự thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo những cơ quan Trung ương và địa phương đã phân tích về tình hình nông nghiệp hiện nay; thông tin tình hình thực hiện quyết nghị 19, Quyết định 150 tại những địa phương và đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp vững bền.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Minh Hoan phân tích rõ hơn về đặc điểm của ngành nông nghiệp việt nam giới nam giới hiện nay và mục tiêu, chiến lược phát triển nông nghiệp vững bền.

Xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nông thôn phát triển toàn diện

Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Minh Hoan kết luận hội nghị. Ảnh chụp màn hình.

Bộ trưởng Bộ NN & PTNT cho rằng, cần ứng dụng đồng bộ quy trình, technology để sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật liệu đầu vào, sử dụng cực tốt tài nguyên; ứng dụng khoa học technology tiền tiến, phát triển nền nông nghiệp cực tốt, vững bền; phát huy tầm quan trọng của những hiệp hội ngành hàng; gắn kết ngặt nghèo ngành nông nghiệp với những ngành, lĩnh vực khác.

Nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho tất cả những người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp; khởi nghiệp, đổi thế hệ sáng tạo trong nông nghiệp; giáo dục nông nghiệp và định hướng cho thế hệ trẻ; tiếp cận xu thế luôn luôn đổi khác của trái đất trong cuộc cách mệnh công nghiệp 4.0 với những tiềm năng tăng trưởng thế hệ, giá trị phát triển thế hệ thích yêu thích với đặc thù của việt nam giới nam giới.

Bộ trưởng Bộ NN & PTNT cam đoan, nông thôn là di sản. Vì vậy, cần sử dụng rộng rãi bảo tồn và phát huy những giá trị cốt lõi, bùng cháy rực rỡ của làng quê, để nông thôn càng ngày càng giàu xinh, quality cuộc sống đời thường của người nông dân càng ngày càng tốt hơn.

Thực hiện quyết nghị 19, Hà Tĩnh đã hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động với mục tiêu tới năm 2030, nông nghiệp Hà Tĩnh phát triển vững bền, cực tốt, sinh sản quy mô to, đảm bảo bình an lương thực; phát triển nông thôn tổng thể và toàn diện… Tầm nhìn tới năm 2045, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái quy mô to, gắn chặt với thị trường và công nghiệp chế biến; Vùng quê giàu phiên bản sắc văn hóa truyền thống …

Để đạt được mục tiêu, dự thảo chương trình hành động xác định cần nâng cao tầm quan trọng, vị thế, nâng cao đời sống của nông dân và cư dân nông thôn; phát triển theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học – technology. Xây dựng nông thôn theo hướng văn minh gắn kèm với thành phố hóa; tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, cực tốt quản lý của quốc gia, phát huy tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và những cấp hội nông dân …

Ngọc Loan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *