KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Xói mòn sông, bồi lắng lạch

Rate this post

Nghệ An hiện mang 5 cửa đại dương: Lạch Cờn, Lạch Quèn, Lạch Thơi, Lạch Vạn, Lạch Lộ, nơi những con sông to đổ ra đại dương, đây là lối ra cho tàu thuyền qua lại, tạo ra sự kết nối, liên thông giữa những hệ thống đường thủy nội địa trong khu vực. song, tới thời khắc ngày nay, những cửa lạch đang bị bồi lấp khiến cho cho việc qua lại của tàu thuyền rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão tàu thuyền ra khơi sẽ khá khó khăn. vào để tránh bão.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *