KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

5 thành phần kinh tế tài chính nhận được ko ít vốn đầu tư nhất từ ​​thành phần kinh tế tài chính quốc gia

Rate this post

Vốn đầu tư của thành phần kinh tế tài chính quốc gia được đầu tư vào 21 ngành kinh tế tài chính quốc dân. Ngành vận tải và kho bãi dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 206,5 nghìn tỷ đồng. Đây là ngành nhận được ko ít vốn đầu tư nhất từ ​​khu vực kinh tế tài chính quốc gia trong thời đoạn 2015-2021.

Đứng thứ nhị là lĩnh vực sinh sản và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, khá nước và điều hòa ko gian với tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 74,9 nghìn tỷ đồng. Thứ ba là hoạt động của Đảng cùng sản và những tổ chức chính trị – xã hội; Quản lý quốc gia, bình yên, quốc phòng; đảm bảo xã hội nên với tổng vốn đầu tư thực hiện 67,26 nghìn tỷ đồng.

5 thành phần kinh tế nhận được nhiều vốn đầu tư nhất từ ​​thành phần kinh tế Nhà nước - Ảnh 1.

5 thành phần kinh tế tài chính nhận được ko ít vốn đầu tư nhất từ ​​thành phần kinh tế tài chính quốc gia năm 2021. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Ngoài ra, ngành giáo dục và huấn luyện đứng thứ 4 với tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 63,42 nghìn tỷ đồng vào năm 2021. sau rốt trong top 5 là ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. với tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2021 đạt hơn 55,16 nghìn tỷ đồng.

Xét về tỷ trọng tổng vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế tài chính quốc gia năm 2021, ngành liên lạc vận tải, kho bãi dẫn đầu, chiếm 28,94% tổng vốn đầu tư thực hiện. Đứng thứ nhị là lĩnh vực sinh sản và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, khá nước và điều hòa ko gian, chiếm 10,5% tổng vốn đầu tư thực hiện.

5 thành phần kinh tế nhận được nhiều vốn đầu tư nhất từ ​​thành phần kinh tế Nhà nước - Ảnh 2.

Tỷ trọng ngành trong tổng vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế tài chính quốc gia năm 2021. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

cùng theo với đó, hoạt động của những tổ chức chính trị – xã hội; Quản lý quốc gia, quốc phòng, bình yên, đảm bảo xã hội nên; ngành giáo dục và huấn luyện; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng tuần tự là 9,43%; 8,89%; 7,73% tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2021.

Với 5 lĩnh vực nhận được ko ít vốn đầu tư nhất của khu vực kinh tế tài chính quốc gia, chiếm 65,48% tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2021. những lĩnh vực còn lại chiếm 34,52% tổng vốn đầu tư thực hiện.

https://cafef.vn/5-nganh-kinh-te-nhan-von-dau-tu-thuc-hien-tu-khu-vuc-kinh-te-nha-nuoc-nhieu-nhat-20220807093224216.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *