KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo đại hội nông dân những cấp.

Rate this post

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa sở hữu Chỉ thị về sự việc lãnh đạo đại hội nông dân những cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT / TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội Hội nông dân những cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ được tổ chức vào năm 2023. Đây là event chính trị quan yếu của giai cấp nông dân và tổ chức hội nông dân những cấp trong tỉnh nhằm mục đích tăng cường công việc xây dựng hội nông dân những cấp, xây dựng giai cấp. nông dân Hà Tĩnh giàu mạnh; phát huy tầm quan trọng to to của nông dân tham dự phát triển kinh tế tài chính – xã hội, đảm bảo quốc phòng – bình yên, nhất là trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, đóng góp góp phần đưa Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn chỉnh tỉnh. nông thôn thế hệ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo đại hội nông dân các cấp.

Phó Bí thư túc trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng thăm những mô hình nông thôn thế hệ ở Vũ quang quẻ

Để tổ chức thành công đại hội nông dân những cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu những cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ:

một. Nâng cao nhận thức của những cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về vị trí, tầm quan trọng của Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong thời kỳ thế hệ; xác định nông dân là chủ thể, trung tâm của quy trình phát triển nông nghiệp, kinh tế tài chính nông thôn và xây dựng nông thôn thế hệ theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn tiên tiến, nông dân văn minh”; gắn xây dựng giai cấp nông dân với quy trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hóa, thị trấn hóa ở nông thôn. Tổ chức thực hiện sở hữu cực tốt quyết nghị số 19-NQ / TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 2114 / QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn chỉnh nông thôn thế hệ, thời đoạn 2021-2025; quyết nghị số 04-NQ / TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn chỉnh nông thôn thế hệ, thời đoạn 2021 – 2025”. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt những cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo điều kiện tiện nghi để nông dân chủ động tiếp cận thị trường, nguồn lực, những chương trình tương trợ khởi nghiệp. , ứng dụng khoa học – technology vào sinh sản kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất và ý thức của nông dân và cư dân nông thôn.

2. Lãnh đạo, lãnh đạo ban chấp hành hội nông dân những cấp sẵn sàng và tổ chức tốt đại hội. thông tin trình đại hội phải tiến công giá đúng thực trạng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua; cam kết những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ​​ra bài học kinh nghiệm. Căn cứ vào tình hình thực tế và chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là quyết nghị đại hội đảng bộ những cấp, quyết nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, những quyết nghị của Trung ương và của tỉnh về nông nghiệp. , nông dân, nông thôn để đề ra phương hướng hoạt động yêu thích, sáng tạo, thiết thực, cực tốt cho công việc hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới. Đổi thế hệ toàn diện và tổng thể, đồng bộ nội dung, cách thức và nâng cao quality, cực tốt hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, giai cấp nông dân phát triển toàn diện và tổng thể, văn minh, sở hữu trách nhiệm với xã hội; khơi dậy và phát huy ý thức yêu nước, ý thức kết đoàn, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và truyền thống văn hóa của nhân dân Hà Tĩnh, xây dựng quê nhà, non sông no ấm, hạnh phúc; sử dụng rộng rãi huấn luyện nâng cao trình độ, kiến ​​thức, năng lực tổ chức sinh sản cho nông dân; khuyến khích, tương trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng những mô hình sinh sản theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, nông sản tròn …, phát triển kinh tế tài chính nông nghiệp gắn kèm với yêu cầu thị trường.

3. Lãnh đạo, lãnh đạo công việc nhân sự đại hội nông dân cùng cấp đảm bảo nguyên tắc, quy trình, đúng quy định của Đảng, quốc gia và Điều lệ Hội Nông dân việt phái mạnh phái mạnh. Ban Chấp hành Hội Nông dân những cấp phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh, năng lực, uy tín, tâm huyết với công việc hội và phong trào nông dân; sở hữu số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển; sử dụng rộng rãi sắp xếp cán bộ trẻ, cán bộ phái xinh, người thông suốt nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ đoàn ko đủ thời kì tái cử.

Phối yêu thích với hội nông dân cấp bên trên trong quy trình sẵn sàng nhân sự reviews những chức danh mấu chốt của hội; phân công hội viên đảm bảo uy tín, năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công việc hội, ứng cử tham dự ban lãnh đạo hội nông dân cùng cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo đại hội nông dân các cấp.

Nông dân Phan Văn Tùng ở xã Hương Thủy, Hương Khê ham mê làm nông nghiệp tinh khiết

4. Chính quyền những cấp, những ban, ngành khả năng sở hữu liên quan phối hợp, đảm bảo những điều kiện quan yếu để hội nông dân những cấp tổ chức Đại hội trọng thể, tiết kiệm, cực tốt và đúng tiến độ; Mỗi cấp hội nông dân tậu lựa một vài đơn vị để tổ chức đại hội điểm và rút kinh nghiệm lãnh đạo chung.

Đại hội được tổ chức vào năm 2023, cụ thể:

– nhà cửa cấp cơ sở hoàn thành vào quý I năm 2023;

– Cấp huyện hoàn thành vào quý II năm 2023;

– Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X sẽ hoàn thành vào quý III / 2023.

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa IX xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, hướng dẫn đại hội nông dân những cấp và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đúng quy định; phát động và tổ chức những phong trào thi đua ở những cấp hội, tập trung xây dựng những nhà cửa, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng đại hội; kịp thời bắt gặp, biểu dương, nhân rộng những tiêu biểu tiền tiến trong công việc hội và phong trào nông dân.

5. Cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên chịu trách nhiệm lãnh đạo đại hội nông dân cùng cấp; lãnh đạo chính quyền những cấp, Ủy ban MTTQ và những tổ chức chính trị – xã hội, những ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện tiện nghi để hội nông dân những cấp tổ chức thành công đại hội; Lực lượng công an đảm bảo bình yên, an toàn và đáng tin cậy tuyệt đối cho đại hội nông dân từ tỉnh tới cơ sở.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối yêu thích với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo, hướng dẫn tăng cường công việc tuyên truyền về đại hội, công việc hội và phong trào nông dân trước, trong và sau đại hội. . ; đấu tranh chống những ý kiến sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại kết đoàn toàn dân.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối yêu thích với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, những ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, lãnh đạo thực hiện. Chỉ thị, định kỳ thông tin Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỉnh ủy.

PV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *