KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Chính phủ kiến ​​nghị sửa luật đất đai, giá đất theo nguyên tắc thị trường

Rate this post

Chính phủ vừa trình Quốc hội thông tin tổng kết dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo luật quy định Bảng giá đất được xây dựng hàng năm và công bố công khai minh bạch.

Dự thảo luật gồm 16 chương, 240 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, xẻ sung 156 điều; xẻ sung 36 điều thế hệ và huỷ bỏ 8 điều.

Dự thảo luật nhằm mục đích thiết chế hóa ý kiến của quyết nghị số 18 về quyền của chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai theo lãnh thổ quốc gia, phân công hợp lý giữa những cơ quan quốc gia ở Trung ương, song song với sự phân cấp, phân quyền. quyền hạn ưng ý, cực tốt đối với địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm; quản lý, sử dụng đất đai phải đảm bảo tiện dụng chung của toàn dân. Người dân được tạo điều kiện thuận tiện để tiếp cận và sử dụng đất công bình, công khai minh bạch, cực tốt và vững bền …

Với mục tiêu tăng cường công khai minh bạch, sáng tỏ, đồng đẳng trong những công việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, tiếp cận đất đai.

Về cơ phiên bản cho thuê đất trả tiền hàng năm, dự thảo Luật đã quy định nhì tình huống được quốc gia cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời kì thuê, gồm: Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sinh sản nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; sử dụng đất trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu technology cao. những tình huống còn lại được quốc gia cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Về chính sách giao đất, cho thuê đất, chủ yếu thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu những dự án với sử dụng đất.

Dự thảo luật cũng quy định những tình huống đấu thầu dự án sử dụng đất chủ yếu vì tiện dụng quốc gia và xã hội nhưng yếu tố giá đất ko phải là yếu tố quyết định. Đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án cần giá trị càng ngày càng tăng to, quỹ đất đấu giá bao gồm đất “sạch sẽ” và đất “ô uế” nhưng đạt được sự đồng thuận của ít nhất 80% người sử dụng đất. Để vừa tìm lựa được chủ đầu tư sử dụng đất cực rất tốt, vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách, dự thảo Luật đã quy định điều kiện tham dự đấu giá quyền sử dụng đất.

Về tăng cường phân cấp, phân quyền, theo tờ trình, dự thảo Luật quy định phân cấp cho HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục tiêu dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo những tiêu chuẩn chỉnh và điều kiện do Chính phủ quy định.

thông tin của Chính phủ cho biết thêm, tiếp tục thực hiện công khai minh bạch, sáng tỏ trong công việc thu hồi đất; kết hợp và hợp lý tiện dụng của quốc gia, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Cụ thể, những tình huống thu hồi đất theo tính chất phục vụ phát triển tài chính – xã hội vì tiện dụng quốc gia, công cùng và những tình huống thu hồi đất xẻ sung đối với những dự án được bên trên 80% số người bị thu hồi đồng ý.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, tăng cường những dụng cụ tài chính trong quản lý và điều tiết những quan hệ đất đai thích ưng ý với thiết chế tài chính thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dự thảo luật quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm, công bố công khai minh bạch và vận dụng từ thời điểm ngày 01 tháng 01 của năm theo cơ chế thị trường và được vận dụng để tính tiền sử dụng đất lúc được Chính phủ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất. , xác nhận quyền sử dụng đất, thuế, phí và lệ phí. giá đất chuẩn chỉnh, định giá đất cụ thể được xác định theo bảng giá đất tại thời khắc định giá.

Theo thông tin, hoàn thiện những quy định nhằm mục đích xúc tiến thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất; sử dụng tài nguyên đất.

Dự thảo luật được xẻ sung một chương quy định về phát triển quỹ đất với cơ chế công khai minh bạch, sáng tỏ, cực tốt, tạo quỹ đất để quốc gia chủ động điều tiết thị trường thông qua cung cầu; phục vụ yêu cầu phát triển, đấu giá quyền sử dụng đất để phát huy nguồn lực đất đai.

Kiểm soát đầu cơ đất đai thông qua những dụng cụ tài chính thuế xẻ sung đối với những dự án ko đưa đất vào sử dụng, chậm chạp sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất được sử dụng cực tốt.

xẻ sung quy định về quyền của người sử dụng đất thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được thế chấp, bán tài sản gắn liền với đất và quyền cho thuê đất trong hợp đồng thuê đất, cho thuê lại quyền thuê đất để xúc tiến thương nghiệp hóa việc sử dụng đất. những quyền.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cam đoan, đổi thế hệ công việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; giải quyết những tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan tới đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dự kiến ​​Luật Đất đai sửa đổi sẽ tháo gỡ ‘ách tắc’ tái định cư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *