KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Đảm bảo an sinh xã hội trong mùa mưa bão

Rate this post

Ngày 8/8, chủ toạ UBND tỉnh Thanh Hóa với Công văn số 11579 / UBND-KSTTHCNC yêu cầu những đơn vị tính năng đảm bảo an sinh xã hội cho tất cả những người dân trong mùa mưa bão.

Đảm bảo an sinh xã hội trong mùa mưa bão

Người dân xã Nga Thanh (Nga Sơn) nạo vét, khơi thông ách tắc bên trên hệ thống kênh tiêu trước mùa mưa bão năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia thời đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn tới năm 2030 (xem thêm như Dự án 06); Kế hoạch số 32 / KH-UBND ngày 11/02/2022 của chủ toạ UBND tỉnh về sự triển khai Đề án 06 bên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. nhằm mục tiêu triển khai với cực tốt và phát huy tiện dụng của thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về dân cư) phục vụ công việc an sinh xã hội, trong đó với việc thực hiện những chính sách dịch vụ xã hội đối với đồng bào bị thiên tai, bão lũ trong mùa mưa bão. , bao gồm những đối tượng người tiêu sử dụng sau (Hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hộ với thực trạng khó khăn, sống neo đơn; Hộ với nhà ở trong vùng với nguy cơ sạt lở, lũ lụt; Hộ với nhà ở với nguy cơ bị đổ, sập, trôi trong lũ lụt; Hộ gia đình với cơ sở sinh sản, tài sản ở vùng với nguy cơ sạt lở đất, lũ, lụt; Người ko tồn tại nơi ở ổn định (lang thang) thường xuyên trú ngụ bên trên địa bàn; Người ko tồn tại việc làm ổn định, làm thời vụ. người lao động). chủ toạ UBND tỉnh yêu cầu những đơn vị căn cứ tính năng, nhiệm vụ được giao triển khai một số trong những nội dung sau:

một. Công an tỉnh

– lãnh đạo Công an cơ sở lúc với lũ xảy ra bên trên địa bàn, phối ưng ý với những lực lượng tính năng thực hiện những nhiệm vụ phòng chống lụt bão theo kế hoạch của UBND những cấp, của đơn vị như: Đảm bảo bình yên, trật tự; triển khai những phương án sơ tán, ổn định an sinh xã hội cho nhân dân vùng sơ tán tới và đi; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tương trợ khắc phục hậu quả lũ lụt bên trên địa bàn và của nhân dân.

– lãnh đạo Công an cấp xã rà soát, lập danh sách theo dõi, cập nhật kịp thời những tình huống người ko tồn tại nơi trú ngụ ổn định (người lang thang cơ nhỡ) thường xuyên trú ngụ bên trên địa bàn. lúc với chính sách tương trợ, phối ưng ý với Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách đề xuất tương trợ.

– lúc với chính sách tương trợ, Công an cấp xã đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã cung ứng danh sách công dân được hưởng trợ cấp xã hội và cập nhật thông tin về những tình huống được hưởng trợ cấp vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về trợ giúp xã hội. . ĐC theo hướng dẫn của Cục C06 – Bộ Công an.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

– Chủ trì, hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, lập danh sách những đối tượng người tiêu sử dụng:

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo;

+ Hộ gia đình với thực trạng khó khăn, sống neo đơn.

+ Hộ gia đình với nhà ở trong vùng với nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt;

+ Hộ với nhà ở với nguy cơ bị đổ, sập, trôi trong lũ; + Hộ gia đình với cơ sở sinh sản, tài sản trong vùng với nguy cơ sạt lở đất, lũ, lụt;

+ Những người chưa tồn tại việc làm ổn định, làm việc thời vụ.

– Chủ trì, tư vấn chủ toạ UBND tỉnh xác định đối tượng người tiêu sử dụng được trợ cấp lúc với thiên tai, bão lũ.

– bên trên cơ sở danh sách đã rà soát cung ứng cho Công an huyện lãnh đạo Công an xã đối chiếu dữ liệu bên trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐC để xác định đúng đối tượng người tiêu sử dụng công dân đang trú ngụ thực tế bên trên địa bàn.

3. Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh

– lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thực hiện dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ phát triển tài chính – xã hội, phòng, chống thiên tai bên trên địa bàn.

– Tổ chức xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mực nước tương ứng với cấp báo động lũ bên trên địa bàn.

4. Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố

– lãnh đạo, phối ưng ý với cơ quan Công an những cấp thực hiện những nhiệm vụ phòng chống lụt bão theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân những cấp, của đơn vị như: Phương án đảm bảo bình yên, trật tự; triển khai những phương án sơ tán, ổn định an sinh xã hội cho nhân dân vùng sơ tán tới và đi; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tương trợ khắc phục hậu quả lũ lụt bên trên địa bàn và của nhân dân.

– lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát những đối tượng người tiêu sử dụng theo quy định, lập danh sách theo dõi những tình huống được tương trợ. cung ứng danh sách để Công an cấp xã đối chiếu dữ liệu, thông tin bên trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐC trước lúc cập nhật để xác định đúng đối tượng người tiêu sử dụng công dân đang trú ngụ thực tế bên trên địa bàn.

– lúc với chủ trương tương trợ chính sách trợ giúp xã hội đối với công dân bị tương tác bởi vì thiên tai, lũ lụt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối ưng ý với Công an cấp xã cung ứng danh sách công dân được trợ cấp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. hệ thống về DC, tránh tình huống trục lợi chính sách.

chủ toạ UBND tỉnh yêu cầu những đơn vị thực hiện nghiêm túc những nội dung bên trên. quy trình thực hiện phải đảm bảo khách quan, đúng đối tượng người tiêu sử dụng, phát huy cực tốt của Cơ sở dữ liệu quốc gia về DC trong quy trình tương trợ, ko để xảy ra tình trạng lợi dụng tình hình mưa lũ để trục lợi, vận dụng những chính sách an sinh xã hội. sự liên kết sai trái.

BDT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *