KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Đề xuất tăng vốn đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn “ko ổn”

Rate this post

Dự án Thủy điện Long Sơn được yêu cầu xác định lại phương án tài chính

Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư sẽ liên quan tới phương án tài chính của dự án. Vì vậy, nhà đầu tư cần xác định lại phương án tài chính tương thích.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi vừa mang ý kiến ​​về hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn. Theo đó, ngày 30/8/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn. Theo đó, tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án Thủy điện Long Sơn là 325.315.740.000 đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 97.954.720.000 đồng, còn lại là vốn huy động.

Ngày 22/8/2022, đơn vị Cổ phần Thủy điện Long Sơn đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn là 410.169.890.000 đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 123.050.969.000 đồng, còn lại là vốn huy động.

Theo Sở Tài chính, đơn vị Cổ phần Thủy điện Long Sơn được Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp số 4300832408, đăng ký lần đầu ngày 19/2/2019 và đăng ký biến đổi lần thứ 4 vào trong ngày 15/8. , Năm 2022 với vốn điều lệ 125 tỷ đồng.

Theo lên tiếng tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ thời điểm ngày 01/01/2022 tới ngày 17/8/2022, đơn vị Cổ phần Thủy điện Long Sơn mang vốn chủ sở hữu là 124.946.663.798 đồng. Do đó, việc nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện Dự án Thủy điện Long Sơn lên 123.050.969.000 đồng là hợp lý.

Tuy thế, tới ngày 19/8/2022, nhà băng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Kon Tum (Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum) thế hệ đồng ý cấp tín dụng tối đa 70% tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện. Điện Long Sơn cho đơn vị Cổ phần Thủy điện Long Sơn.

Tuy thế, phía Agribank chi nhánh Kon Tum vẫn chưa tồn tại ý kiến ​​cụ thể về thời kì vay và lãi suất. Do đó, Sở Tài chính đề xuất nhà đầu tư xẻ sung nội dung bên trên để xác định cực tốt tài chính của dự án.

Mặt khác, Sở Tài chính cho rằng việc xác định cực tốt tài chính của dự án đầu tư được phân tích bên trên cơ sở nguồn vốn đầu tư, cách thức huy động vốn và lãi suất huy động vốn, doanh thu và tiêu phí. phí. Do đó, việc nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án sẽ liên quan tới phương án tài chính của dự án. Do đó, nhà đầu tư cần xác định lại phương án tài chính của dự án cho tương thích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *