KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) trình tại ĐBQH mang những điểm thế hệ nào?

Rate this post

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) trình tại Hội nghị đại biểu Quốc hội toàn quốc có những điểm mới nào?  - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thụy Anh

5 điểm thế hệ

Về một số trong những điểm thế hệ của dự thảo Luật này đối với dự thảo đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2022), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thụy Anh cho biết thêm thông tin, dự thảo Luật sửa đổi mang 56 điều, hạn chế 06 điều đối với dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, bỏ 03 điều, ngã sung 03 điều. Dự thảo Luật mang 5 nhóm điểm thế hệ.

Thứ nhất, tiếp cận dựa bên trên quyền loài người và lấy loài người làm trung tâm, sửa đổi, ngã sung những hành động bạo lực gia đình; sửa đổi, ngã sung nhóm đối tượng người tiêu sử dụng vận dụng tương tự; ngã sung những quy định nhằm mục tiêu tăng tính khả thi của việc vận dụng Luật đối với người quốc tế trú ngụ tại việt phái nam phái nam.

Thứ nhị, thực hiện chủ động phòng, chống bạo lực gia đình, trong phòng, chống, trong phòng, chống: sửa đổi, ngã sung những quy định về thông tin, truyền thông, giáo dục; tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý tin báo, tố giác những vụ bạo lực gia đình; Sử dụng âm thanh, hình ảnh về những vụ bạo lực gia đình.

Thứ ba, sửa đổi, ngã sung những giải pháp phòng ngừa, đảm bảo, tương trợ và xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình nhằm mục tiêu khắc phục những bất cập của Luật hiện hành và phục vụ yêu cầu của thực tế. : ngã sung giải pháp yêu cầu người mang hành động bạo lực gia đình đưa về trụ sở Công an cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình; ngã sung thẩm quyền cho chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã và Tòa án; ngã sung những quy định về: giám sát việc thực hiện cấm xúc tiếp, những giải pháp giáo dục, tương trợ chuyển đổi hành động bạo lực gia đình, góp ý, phê bình tại tập thể; thực hiện những công việc phục vụ tập thể; đảm bảo thông tin cá thể của người đưa tin, tố giác; thiệt hại.

Thứ tư, khuyến khích xã hội hóa công việc phòng, chống bạo lực gia đình, song song nâng cao trách nhiệm của quốc gia trong những việc sắp xếp nguồn lực cho công việc phòng, chống bạo lực gia đình đối với việc xây dựng và phát triển những cơ sở phòng, chống bạo lực gia đình. tương trợ chuyên nghiệp, cực tốt cho công việc phòng, chống bạo lực gia đình.

Thứ năm, sửa đổi, ngã sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan quản lý quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và những cơ quan, tổ chức mang liên quan trong phòng, chống bạo lực gia đình: ngã sung trách nhiệm lên tiếng định kỳ của Chính phủ, ngã sung trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Sport và du ngoạn, những Bộ, ngành liên quan, chủ toạ Ủy ban nhân dân những cấp, Công an cấp xã tổ chức thực hiện một số trong những giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình.

Chủ nhiệm Ủy ban những vấn đề xã hội Nguyễn Thụy Anh nhận định, với sự lãnh đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tới nay, dự thảo Luật đã cơ game thủ dạng đạt được những mục tiêu đề ra, đó là: đảm bảo về thiết chế. triển khai kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng nhằm mục tiêu “phát triển gia đình hạnh phúc, vững bền và thực hiện tổng thể, khả thi, cực tốt công việc phòng, chống bạo lực gia đình”.

Quy định của Chính phủ về vận dụng đối với người quốc tế trú ngụ tại việt phái nam phái nam

Về đối tượng người tiêu sử dụng vận dụng của Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thụy Anh cho rằng, việc ko quy định cụ thể đối tượng người tiêu sử dụng vận dụng trong dự thảo Luật ko liên quan tới việc vận dụng những quy định của Luật này đối với người quốc tế trú ngụ tại việt phái nam phái nam. trú ngụ tại việt phái nam phái nam.

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) trình tại Hội nghị đại biểu Quốc hội toàn quốc có những điểm mới nào?  - Ảnh 2.

bên trên cơ sở ý kiến ​​của những đại biểu Quốc hội, dự thảo đã được sửa đổi theo hướng ngã sung quy định giao Chính phủ quy định việc vận dụng những giải pháp ngăn chặn hành động bạo lực đối với người quốc tế trú ngụ tại việt phái nam phái nam. gia đình và đảm bảo, tương trợ người bị bạo lực gia đình.

Về bạo lực gia đình, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thụy Anh cho rằng, hồ hết những hành động bạo lực gia đình được thể hiện bên dưới những hình thức cụ thể là bạo lực thể xác, bạo lực tình cảm, bạo lực. bạo lực tình dục hoặc kinh tế tài chính.

Tuy nhưng, những hành động bạo lực tác động tới người bị bạo lực gia đình đan xen với nhau bên dưới nhiều hình thức ko giống nhau, nên nếu quy chung thành 4 nhóm hành động bạo lực gia đình thì rất mang thể bị trùng lặp và bỏ sót. hoặc ko bao hàm tất cả những hành động.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban những vấn đề xã hội, việc quy định cụ thể những hành động bạo lực gia đình cũng nhằm mục tiêu tạo điều kiện tiện nghi cho công việc tuyên truyền, giáo dục và thực thi pháp luật. Vì vậy, dự thảo Luật tiếp tục quy định cụ thể về hành động bạo lực gia đình.

Về giải pháp cấm xúc tiếp sau quyết định của chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã và Tòa án, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho rằng, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng ngã sung một khoản quy định chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã. cấp mình tự ra quyết định cấm xúc tiếp lúc mang căn cứ về hành động bạo lực gia đình đe dọa tính mệnh của người bị bạo lực gia đình, trừ tình huống người bị bạo lực gia đình từ chối và quy định Tòa án tự quyết định. ra quyết định cấm xúc tiếp lúc xét thấy quan yếu để đảm bảo tính mệnh, sức khỏe, danh dự của người bị bạo lực gia đình cho thích thích hợp với yêu cầu thực tế.

song song, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, dự thảo Luật được sửa đổi theo hướng ngã sung quy định sửa Điều 135 của Bộ luật tố tụng dân sự như khoản một Điều 55 của dự thảo Luật. . túc trực Ủy ban Tư pháp cũng nhất trí với quy định này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *