KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Hà Nội chi sắp 90 tỷ đồng cử hàng trăm lượt cán bộ đi du học Nhật phiên bản, Mỹ, Singapore …

Rate this post

Hà Nội dự kiến ​​cử hàng trăm lượt cán bộ, công chức thời đoạn 2022-2025 tới lớp tập kinh nghiệm thực tế tại Nhật phiên bản, Mỹ, Đức.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tập huấn, bồi dưỡng nâng cao unique hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố, thời đoạn 2022-2025 và định hướng tới năm 2030.

Giao Sở Nội vụ Hà Nội tư vấn UBND thành phố quyết định xây dựng ban lãnh đạo thực hiện đề án. Sở Nội vụ cũng chính là cơ quan rà soát, tổng hợp yêu cầu và nguồn kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tư vấn sắp xếp nguồn kinh phí.

Căn cứ vào mục tiêu cụ thể, những sở, ngành, quận, huyện của Hà Nội tìm lựa những cán bộ, công chức, viên chức mang năng lực, unique để cử đi tập huấn, bồi dưỡng.

UBND TP lưu ý những cơ quan ko cử người đi tập huấn, bồi dưỡng cùng lúc tham dự nhiều lớp theo những chương trình, kế hoạch, đề án ko giống nhau …

những cơ quan mang trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi tập huấn, bồi dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Hà Nội ưu tiên tìm lựa, cử đi tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ phái nữ … được tiến công giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang chiều hướng phát triển tốt.

Theo nội dung kế hoạch này, sẽ sở hữu được khá nhiều cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn chỉnh được cử tới lớp quốc tế. Cụ thể, trong 4 năm 2022-2025, Sở Nội vụ sẽ chủ trì, cử 60 lượt cán bộ (kinh phí 11 tỷ đồng) tới lớp tập kinh nghiệm thực tiễn về quản lý phát triển thị trấn tại một vài nước như Nhật phiên bản, Singapore, Mỹ. …

Sở Nội vụ cũng sẽ chủ trì cử 100 lượt cán bộ tới lớp tập kinh nghiệm thực tế về quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại Nhật phiên bản, Mỹ, Đức, Singapore… với kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

Sở Tài chính chủ trì cử 100 lượt cán bộ (kinh phí 18 tỷ đồng) sang Đức, Hoa Kỳ, Singapore … học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách tập thể; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một vài nước tiền tiến.

Sở Khoa học và technology mang chỉ tiêu cử 20 lượt cán bộ (kinh phí 3,6 tỷ đồng) sang Australia, Mỹ, Singapore, New Zealand … để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện. chính sách khoa học và technology.

Sở GD & ĐT mang chỉ tiêu cử 100 cán bộ (kinh phí 18,4 tỷ đồng) tới lớp tập kinh nghiệm thực tiễn về quản lý, xây dựng và thực thi chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục. giáo dục tại Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand.

Sở Y tế mang chỉ tiêu cử 100 cán bộ tới lớp tập tại Pháp, Úc, New Zealand … để mang kinh nghiệm thực tiễn về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và tài chính. giá hơn 18,4 tỷ đồng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *