KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Hải Phòng đề xuất nghiên cứu ko thu phí đối với hàng hóa vận chuyển bởi đường thủy

Rate this post

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết thêm thông tin Công văn số 4732 / VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 650 / UBTCNS15 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Trong đó nêu kiến ​​nghị của những hiệp hội doanh nghiệp đối với việc thu phí sử dụng nhà cửa hạ tầng, nhà cửa dịch vụ, tiện ích công cùng khu vực cửa khẩu thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh như sau: “Khuyến nghị ko tính cước vận chuyển hàng hóa bởi đường thủy nội địa ”.

Bộ Tài chính cho biết thêm thông tin, theo quy định, quyền quyết định mức thu, miễn, tránh, cơ chế thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sử dụng nhà cửa kết cấu hạ tầng, nhà cửa dịch vụ, tiện ích công cùng ở biên giới. khu vực cổng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo Bộ Tài chính, ngày 7/7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua quyết nghị số 07/2022 / NQ-HĐND sửa đổi, xẻ sung quyết nghị số 10/2020 / NQ-HĐND như sau. lúc nhận được thông tin kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khải giao nghiên cứu, lấy ý kiến ​​của những bộ, ngành, cơ quan.

Theo đó, TP.HCM sửa đổi quy định về đối tượng người sử dụng và phạm vi vận dụng, miễn tránh phí, điều chỉnh mức thu phí, cụ thể tránh mức thu từ thời điểm ngày một-8. Thành phố miễn thu phí đối với những loại mặt hàng: nhập khẩu. trực tiếp phục vụ bình an, quốc phòng; đảm bảo bình an trật tự, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; gửi kho ngoại quan; quá cảnh; ra, vào cảng bởi đường thủy theo hiệp nghị giữa Chính phủ việt nam giới nam giới và Campuchia về vận tải thủy. song song, tránh 50% mức phí đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển vào. ra khỏi cảng bởi đường thủy nội địa.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu kiến ​​nghị của những hiệp hội doanh nghiệp, ý kiến ​​của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, kinh nghiệm xử lý của Thành phố Hồ Chí Minh và sở hữu phương án xử lý. những kiến ​​nghị yêu thích gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, thông tin Thủ tướng Chính phủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *