KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Hải Phòng sẽ xây dựng hơn 2,3 triệu m2 nhà ở vào năm 2022

Rate this post

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng tới năm 2022.

Ảnh minh họa.

Theo đó, quy hoạch phát triển nhà ở theo những loại hình tới năm 2022 gồm: diện tích nhà ở bình quân 26,18m2 / người. Tổng diện tích sàn ở té sung là hơn 2,38 triệu m2, trong đó diện tích nền nhà ở thương nghiệp hoàn thiện là 645.289m2, tương ứng với 3.600 căn; diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội hoàn thiện là 76.901m2, tương ứng với 927 căn; Diện tích nền nhà ở hoàn thiện của hộ gia đình, cá thể tự xây dựng là một,66 triệu m2, tương ứng với 13.860 căn.

Tính chung thời đoạn 2021-2025, diện tích nền nhà ở thương nghiệp hoàn thiện là 2,5 triệu m2, tương ứng 14.155 căn; diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội hoàn thiện là 605.770m2, tương ứng 10.140 căn hộ; diện tích sàn ở hoàn thiện của hộ gia đình, cá thể tự xây dựng là 7,29 triệu m2, tương ứng với 60.790 căn; Diện tích sàn xây dựng nhà ở từ việc xây dựng, cải tạo chung cư cũ là 354.420m2, tương ứng với 5.402 căn hộ. Tổng diện tích là 10,75 triệu m2 tương ứng với 90.487 căn hộ.

tỷ trọng loại hình nhà ở (thấp tầng, chung cư) hoàn thành vào năm 2022 là 244.377m2 sàn (chiếm 9%); nhà ở thấp tầng đã hoàn thiện là 2,14 triệu m2 sàn (chiếm 90%).

Về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, tới năm 2022, thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư những dự án thế hệ để thực hiện những mục tiêu đã đề ra trong Quy hoạch phát triển nhà ở thời đoạn 2021-2025.

Đối với kế hoạch xây dựng cải tạo chung cư cũ, năm 2019 – 2022 xây dựng chung cư HH1-HH2 Đồng Quốc Bình (phá tháo 10 chung cư cũ 3 tầng, quy mô 513 căn để xây thế hệ 2 chung cư 29 tầng). cao ốc, quy mô một.016 căn hộ). ngày nay tòa tháp đã hoàn thiện phần thô, đang thi công phần hoàn thiện. Dự kiến ​​tòa tháp sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng vào năm 2022.

Về vị trí, khu vực phát triển nhà ở, hiện với 49 vị trí đang triển khai dự án, tập trung chủ yếu ở quận Hải An (10 dự án), huyện Thủy Nguyên (8 dự án); 429 vị trí, khu vực phát triển nhà ở theo đề xuất của UBND những quận, huyện.

Về quỹ đất xây dựng những loại nhà ở tới năm 2022, nhà ở thương nghiệp với 513,6ha; nhà ở xã hội là 29,3ha; nhà ở thuộc chương trình mục tiêu là 1ha; Khu nhà ở hộ gia đình, cá thể tự xây dựng là 521ha. Tổng diện tích một.064,9 ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *