KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Hoàn thiện những dự án Luật trình Quốc hội kỳ họp thứ 4 khóa XV. Quốc hội

Rate this post

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công văn số 805 / CĐ-TTg ngày 11/9/2022 gửi những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về sự tăng cường công việc xây dựng pháp luật; hoàn thiện những dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Trong thời kì qua, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã sở hữu khá nhiều nỗ lực, tập trung lãnh đạo, lãnh đạo, sắp xếp nguồn lực. nỗ lực, tạo chuyển biến tích cực, được Chính phủ tiến công giá cao trong công việc xây dựng pháp luật, hoàn thiện thiết chế, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, khắc phục những mâu thuẫn, bất hợp lý trong hệ thống pháp luật. hệ thống pháp lý.

Để tiếp tục tăng cường công việc xây dựng pháp luật trong thời kì tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai những nhiệm vụ sau. :

một. Về tăng cường công việc xây dựng pháp luật:

Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ toạ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp phụ trách, lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công việc xây dựng pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ. , trực tiếp lãnh đạo việc xây dựng, hoàn thiện, góp ý những dự án luật, đề xuất xây dựng luật theo đúng chủ trương của Đảng và Quốc hội; thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chấp hành nghiêm túc quyết nghị của Chính phủ về những kỳ họp khác lạ về xây dựng pháp luật, những kết luận, lãnh đạo của túc trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công việc xây dựng pháp luật.

những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công việc xây dựng pháp luật, thực hiện nghiêm túc những quy định của Luật Ban hành văn game thủ dạng quy phạm pháp luật; Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39 / NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trọn vẹn về nội dung, tiến độ của những dự án, dự thảo văn game thủ dạng quy phạm pháp luật.

Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn game thủ dạng quy phạm pháp luật cần phối hợp ngặt nghèo với những cơ quan của Đảng, Quốc hội và những bộ, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc việt nam giới nam giới và những đoàn thể khác. những member Mặt trận, chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến ​​thoáng rộng của những hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, những đối tượng người tiêu sử dụng chịu tác động của chính sách; chủ động thông tin bên trên những phương tiện thông tin đại chúng về những đề xuất chính sách, tạo thành sự đồng thuận của xã hội và nhân dân trong quy trình xây dựng chính sách và ban hành văn game thủ dạng quy phạm pháp luật. Trong quy trình soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện dự án, dự thảo văn game thủ dạng quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối thích hợp với những bộ, cơ quan, tổ chức sở hữu liên quan nghiên cứu sâu hơn về dự thảo văn game thủ dạng quy phạm pháp luật. tích lũy càng nhiều ý kiến ​​xác đáng càng tốt; tình huống còn tồn tại ý kiến ​​ko giống nhau, những Bộ trưởng trực tiếp trao đổi để thống nhất trước lúc công bố Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Quy chế làm việc của Chính phủ.

những bộ, cơ quan ngang bộ rà soát nhiệm vụ xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn game thủ dạng quy phạm pháp luật được giao trong năm 2022, chủ động đề xuất những nội dung công bố Chính phủ kiến ​​nghị. Thủ tướng Chính phủ đưa vào chương trình kỳ họp lập pháp hàng tháng từ nay tới hết năm 2022, công bố Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2022.

2. về sự sẵn sàng, trình những dự án Luật tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV:

– Yêu cầu những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và môi trường thiên nhiên, Tài chính, công thương nghiệp, Thông tin và Truyền thông, nhà băng quốc gia việt nam giới nam giới khẩn trương tiếp thu ý kiến, kết luận của Thường vụ Quốc hội. Ủy ban, phối thích hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội và những cơ quan sở quan chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến ​​tại Quốc hội. Kỳ họp thứ 4, gồm: dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), dự án Luật Giá (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự, dự thảo Luật giao du điện tử ( sửa đổi), Luật bảo đảm an toàn quyền lợi người tiêu sử dụng (sửa đổi), Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (Quốc hội cho ý kiến ​​và thông qua tại kỳ họp) và những dự án Luật khác (nếu sở hữu).

– những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: công thương nghiệp, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Y tế, Văn hóa, Sport và du ngoạn, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiếp thu kết luận của Ủy ban. Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội làm việc chuyên trách, phối thích hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội và những cơ quan sở quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, gửi tới Chính phủ cho ý kiến, công bố Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định của Luật ban hành văn game thủ dạng quy phạm pháp luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4. , bao gồm: dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự án Luật sửa đổi, bửa sung một vài điều của Luật tần số vô tuyến điện, dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi ), dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

– Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ liên lạc vận tải hoàn thiện những dự án Luật sau lúc sở hữu ý kiến ​​lãnh đạo của cấp sở hữu thẩm quyền.

– Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chủ động theo dõi, đôn đốc việc hoàn thiện những dự án Luật, đảm bảo đúng tiến độ, quality Thủ tướng Chính phủ giao; theo dõi nội dung những dự án Luật, kịp thời công bố Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh.

– những dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 là những dự án luật quan yếu, sở hữu nội dung phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng, tác động to, được dư luận xã hội ưa chuộng. Người dân và tập thể doanh nghiệp rất ưa chuộng, vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì xây dựng dự án Luật này và những bộ, cơ quan liên quan vô cùng ưa chuộng. , lãnh đạo hoàn thiện những dự án Luật, đảm bảo việc trình hồ sơ dự án Luật đúng quy định; chủ động trao đổi, làm việc với những cơ quan của Quốc hội để tạo thành sự đồng thuận; kịp thời công bố Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh, đảm bảo đúng chương trình công việc kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *