KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ Bình Dương

Rate this post

Cụ thể, hội đồng kỷ luật cảnh cáo Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020; khiển trách đối với ông Đỗ Khắc Điệp, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm toán cảnh cáo Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020; khiển trách đối với ông Trương Thanh Tạo, Phó Trưởng phòng kinh tế tài chính. Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 – 2020; cách hết những chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Kim Liên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp (thuộc Sở Tài chính) và bà Vũ Thị Lợi, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính. Ủy ban Kiểm toán cũng kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và môi trường thiên nhiên nhiệm kỳ 2015 – 2020; khiển trách ông Phạm Danh, nguyên Giám đốc Sở. Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015; Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thái Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá thể và thu khác.

Đối với Tổng đơn vị Bình Dương, UBKT đã cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng đơn vị nhiệm kỳ 2015 – 2020; cảnh cáo ông Lý Thanh Châu, Trợ lý Tổng giám đốc; Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Chuyên viên Tài chính – Kế toán tổng đơn vị. Ngoài ra, UBKT còn kiểm điểm, rút ​​kinh nghiệm đối với hàng loạt cán bộ khác như: Ông Đoàn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bà Dương Ngọc Vân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 – 2020 với đồng chí Huỳnh Văn Trai, nguyên Giám đốc Sở; Nguyễn Trung Tín, Phó Giám đốc Sở …

\N

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Bình Dương đã ra quyết định kỷ luật ông Phạm Văn Hảo, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bởi hình thức cách hết những chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025 đối với ông Hà Văn Thuận, chủ toạ Hội đồng quản trị Tổng đơn vị Bình Dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *