KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Lợi tức trái phiếu chính phủ thứ cấp tránh nhiệt

Rate this post

ngân khố quốc gia tiếp tục mang một tuần trở thành công lúc huy động được 5.000 tỷ đồng trái phiếu.

Trong tuần qua, NHCSXH ko gọi thầu thành công, lượng đăng ký đã được cải thiện. Tuần này, NHCSXH duy trì khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng.

từ trên đầu xuân năm mới tới nay, NHCSXH đã trở thành công 5.000 tỷ đồng.

ngân khố quốc gia tiếp tục mang tuần trở thành công lúc huy động được 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm, song, tỷ trọng đăng ký tiếp tục tránh cho biết sự tập trung của member tham dự. tham dự đấu thầu.

Lợi suất trúng thầu tiếp tục tăng ở cả nhị kỳ hạn, ghi nhận ở mức 2,72% (tăng 5 điểm cơ phiên bản) đối với kỳ hạn 10 năm và 3% (tăng 6 điểm cơ phiên bản) đối với kỳ hạn 15 năm.

Anh-chup-man-hinh-2022-08-16-luc-16.40.04.png

Trong tuần tới, ngân khố quốc gia sẽ đăng ký gọi thầu để trả lại 500 tỷ đồng cho kỳ hạn 7 năm – song, những chuyên gia tại SSI Research ko tiến công giá cao kĩ năng thành công lúc lực cầu ở kỳ hạn thấp. đây.

Tính tới nay, ngân khố đã phát triển được 89.400 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch phát triển năm, thấp hơn nhiều đối với cùng kỳ năm trước.

bên trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu những kỳ hạn tránh nhiệt sau 2 tuần tăng mạnh. Giá trị giao tế bình quân ngày được cải thiện lên 6.600 tỷ đồng.

Đường cong lợi suất vẫn tương đối bởi vận cho biết sức ép tăng lợi suất dài hạn vẫn tồn tại khá cao. Nhà đầu tư quốc tế ko thực hiện bất kỳ giao tế nào trong tuần qua.

Anh-chup-man-hinh-2022-08-16-luc-16.42.36.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *