KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nắm bắt thời cơ, kiên quyết phát động Tổng khởi nghĩa

Rate this post

Kỷ niệm 77 năm cách mệnh Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022)

10:35, 17/08/2022

Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong cách mệnh Tháng Tám năm 1945 ở việt phái nam phái nam là minh chứng sinh động cho sự nhạy bén của Đảng cùng sản việt phái nam phái nam trong những việc tiến công giá tình hình, đón đầu thời cơ và lãnh đạo đúng thời cơ. thời cơ lịch sử để khởi nghĩa thành công.Cuộc gặp gỡ tại quảng trường Nhà hát Lớn ngày 19/8/1945 (Ảnh tư liệu)
Cuộc gặp gỡ tại quảng trường Nhà hát to ngày 19/8/1945 (Ảnh tư liệu)

Tại Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941), Đảng cùng sản Đông Dương xác định khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của thời đoạn cách mệnh tiếp sau và tích cực sẵn sàng những điều kiện cho khởi nghĩa vũ trang. thắng lợi.

“Quyết tâm vì Độc lập”

Trong những năm cuối của phong trào phóng thích dân tộc (1941-1945), lúc phân tích diễn biến trận chiến tranh giữa phát xít và quân Đồng minh, Hồ Chí Minh cam kết thắng lợi sau cuối thuộc về nhân dân. và nhận định rằng thời cơ phóng thích dân tộc đang tới rất sắp, một tình thế cách mệnh sắp xuất hiện:

“Đó là một nhịp tốt cho tôi,

Vươn lên để khôi phục nước nhà của tổ tiên ”(một).

Trong quyết nghị Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đã trình diễn rõ lý luận về thời cơ khởi nghĩa ở việt phái nam phái nam. Theo đó, thời cơ khởi nghĩa xuất hiện lúc: những thế lực đế quốc thống trị hoang mang, ko giữ được thế đứng như trước; nhân dân căm thù giặc tới cùng cực, quyết hy sinh thân mình để nổi dậy chống đế quốc tới cùng vì bọn họ hiểu rằng, ngồi ko cũng chết; Chính đảng cách mệnh với chủ trương đúng đắn lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, được nhân dân tín nhiệm.

Từ những nét chung về thời khắc tổng khởi nghĩa đã được xác định, vấn đề đề ra là phải theo dõi sát sao, tiến công giá đúng xu thế phát triển của tình hình quốc tế và nội địa để vận dụng lý luận đó vào công việc tổ chức. tác dụng và lãnh đạo thực hiện.

tới năm 1945, tình hình quốc tế với tương đối nhiều tiện lợi, sự to mạnh và mở rộng thế và lực của Mặt trận việt phái nam Minh là tiền đề quan yếu để Hồ Chí Minh với những quyết sách và giải pháp kịp thời. Cụ thể, chớp thời cơ, sẵn sàng khởi nghĩa lúc tình thế của trận chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít đã kết thúc, cách mệnh việt phái nam phái nam đứng trước một tình thế thế hệ.

Tháng 5 năm 1945, Đức Quốc xã và Ý bị tiến công bại bên trên chiến trường âu lục. Ba tháng sau, tại châu Á, phát xít Nhật đang bên trên đà chiến bại và sụp đổ. Dù đang ốm nặng ở Tân Trào, Hồ Chí Minh vẫn dặn dò những đồng chí: “Giờ địa lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho bởi được. độc lập ”(2).

Qua phiên bản tin của đài phát thanh San Francisco (Mỹ) loan tin chính phủ Thụy Sĩ đã chuyển một công hàm của phía Nhật phiên bản cho chính phủ Mỹ đề xuất sửa đổi tứ điều của Tuyên bố Potsdam, Hồ Chí Minh nhận thấy động thái đó là sắp đầu hàng. . Nhật phiên bản. Ngay trong tối 12/8/1945, Người bàn với Tổng Bí thư Trường Chinh triệu tập ngay Hội nghị đại biểu toàn nước của Đảng. Theo gợi ý và lãnh đạo của Người, Thường vụ Trung ương Đảng và Tổng bộ việt phái nam Minh quyết định xây dựng Ủy ban Khởi nghĩa toàn nước và thời gian nhanh chóng ra Quân lệnh “Giờ Tổng khởi nghĩa đã tới! Đã tới lúc dân tộc ta phải vùng lên giành lại độc lập tự do ”.

Trưa ngày 15/8/1945 (giờ Tokyo), Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh, trong lúc Hội nghị toàn nước Đảng cùng sản Đông Dương đang họp để quyết định những chủ trương to về đối nội và đối ngoại của cách mệnh. việt phái nam phái nam kêu gọi Đảng đưa ra những quyết định kịp thời.

Ngay sau Hội nghị đại biểu toàn nước của Đảng, ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội mở màn tại Tân Trào. Đại hội tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng cùng sản Đông Dương, song song thông qua 10 chủ trương to của Mặt trận việt phái nam Minh. Đại hội cũng quyết định xây dựng Ủy ban Dân tộc phóng thích việt phái nam phái nam – “song song là Chính phủ trợ thì của ta lúc này”. Hồ Chí Minh được bầu thống trị toạ Ủy ban Dân tộc phóng thích. Quốc dân Đại hội Tân Trào và việc xây dựng Ủy ban dân tộc phóng thích việt phái nam phái nam với tác dụng là chính quyền quốc gia đã đặt cơ sở pháp lý trước tiên cho cơ chế thế hệ ra đời.

Ngày 18/8/1945, chủ toạ Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi toàn dân tộc việt phái nam phái nam tổng khởi nghĩa. Bức thư nhấn mạnh: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã tới. Hỡi đồng bào cả nước hãy đứng dậy, đem sức mình để tự phóng thích… ko thể muộn ”(3).

Lệnh Tổng khởi nghĩa được công bố tới nhiều địa phương. Toàn thể quốc gia, vào đúng thời khắc trong lịch sử ngàn năm một thời của tôi, đã đứng lên.

Ngày 19/8, cuộc khởi nghĩa thành công ở Hà Nội.

Ngày 23/8, lực lượng cách mệnh giành chính quyền ở kinh đô Huế.

Ngày 25-8, nhân dân Sài Gòn và phái nam Bộ khởi nghĩa, giành chính quyền.

Ngày 28/8/1945, Ủy ban phóng thích dân tộc tự cải tổ thành Chính phủ trợ thì nước việt phái nam phái nam thế hệ. Chính phủ trợ thì ra thông cáo cam kết “Chính phủ trợ thì thực sự là Chính phủ dân tộc thống nhất, với trách nhiệm lãnh đạo cả nước, chờ ngày triệu tập Quốc hội để bầu ra chính phủ cùng sản dân chủ”. chính thức hòa bình ”(4).

Chỉ trong nhị tuần, cuộc Tổng khởi nghĩa đã thời gian nhanh chóng thành công bên trên cả nước. Đảng đã vận động toàn dân từ bắc chí phái nam đứng lên tham dự khởi nghĩa, với nhiệt tình cách mệnh phi thường, với khí thế mãnh liệt chưa từng với, kiên quyết đập tan mỗi thế lực phản động để giành độc lập tự do.

kỹ năng lãnh đạo được thể hiện bởi nghệ thuật của chủ nghĩa thời cơ

Nhờ với sự sẵn sàng chu đáo từ trước: Xây dựng căn cứ địa, kháng chiến, phát triển hoạt động chiến tranh du kích và diễn tập phong trào đấu tranh của quần chúng … nên nửa cuối tháng 8/1945, bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản việt phái nam phái nam và Hồ Chí Minh. , nhân dân việt phái nam phái nam đã kịp thời chớp lấy thời cơ để vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Nắm bắt thời cơ, kiên quyết hành động, nhân dân việt phái nam phái nam bên dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ toạ Hồ Chí Minh đã giành lại độc lập cho dân tộc. phiên tài năng và tài năng lãnh đạo cách mệnh của Đảng cùng sản việt phái nam phái nam do Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo trong thắng lợi lịch sử của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 được thể hiện bởi nghệ thuật chớp thời cơ. Nghệ thuật đó tập trung vào việc dự đoán xu thế phát triển của tình hình và xác định đúng thời cơ đầu hàng phát xít Nhật để phát động Tổng khởi nghĩa. Việc tậu lựa thời khắc thích hợp để kêu gọi toàn dân Tổng khởi nghĩa xuất phát từ sức mạnh của những lực lượng cách mệnh việt phái nam phái nam đã được sẵn sàng chu đáo, từ ý thức “đem sức ta nhưng mà tự phóng thích” và sự nhạy bén. sáng tạo, tận dụng kịp thời thời cơ tiện lợi.

Để với một cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trọn vẹn, thời gian nhanh chóng và ít tổn thất nhất trong nửa cuối tháng Tám năm 1945 ở việt phái nam phái nam, ko thể ko nhắc tới và nhấn mạnh tầm quan trọng của người lãnh đạo cao nhất. và tốt nhất hoàn toàn với thể: Hồ Chí Minh.

Trong mỗi cuộc cách mệnh, nhất là cách mệnh phóng thích dân tộc, vấn đề xác định thời khắc phát động khởi tức là yếu tố rất quan yếu, thậm chí là yếu tố quyết định thành bại. . bên dưới sự lãnh đạo của một đảng cách mệnh chân chính và một lãnh tụ thiên tài, nhân dân việt phái nam phái nam đã đón đầu đúng đắn và tận dụng thời cơ lịch sử. Với lực lượng quần chúng đông đảo được tập hợp và tổ chức nghiêm nhặt, từng bước được rèn luyện qua những phong trào đấu tranh cách mệnh, thực hiện đúng tư tưởng cách mệnh phóng thích dân tộc của một nhà lãnh đạo giỏi. , dân tộc việt phái nam phái nam đã tự đứng lên phóng thích, ko chờ “khoảng trống quyền lực tối cao” hay “khoảng trống chính trị”. Và như chủ toạ Hồ Chí Minh đã trịnh trọng cam kết trong Tuyên ngôn Độc lập của nước việt phái nam phái nam Dân chủ cùng hòa: “Một dân tộc đã gan liền chống lại ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm, một dân tộc đã gan liền đứng về phía Đồng minh chống chủ nghĩa phát xít vì vài năm nữa, rằng mọi cá nhân phải được tự do! mọi cá nhân phải được độc lập! ” (5).

——————————

(một) Hồ Chí Minh. Trọn bộ. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 3, tr.265.

(2) Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những chặng đường lịch sử. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.196.

(3) Hồ Chí Minh. Trọn bộ. Sđd, tập 3, tr.596.

(4) Công báo việt phái nam phái nam cùng hòa, số một, ngày 2-9-1945.

(5) Hồ Chí Minh. Trọn bộ. Sđd, tập 4, tr.3.

Theo nhandan.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *