KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Người lao động sẽ được tính vào lương hưu trong những tình huống nào?

Rate this post

Phụ cấp thâm niên là phụ cấp lương hàng tháng trả cho tất cả những người lao động sở hữu thời kì công việc nhiều năm với cơ quan. Theo đó, việc tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu sẽ được ứng dụng trong tình huống người lao động thuộc đối tượng người sử dụng thực hiện cơ chế tiền lương do quốc gia quy định.

Cụ thể, khoản một Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, đối với người lao động thực hiện cơ chế tiền lương do quốc gia quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, quân hàm. phụ cấp ngạch, bậc, phụ cấp thâm niên vượt khuông, phụ cấp thâm niên nghề (nếu sở hữu).

Theo Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH, sở hữu 4 tình huống được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu.

tình huống một: Người lao động thực hiện cơ chế tiền lương do quốc gia quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm cả phụ cấp thâm niên. Sau đó, chuyển sang làm nghề ko hưởng phụ cấp thâm niên và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ko tồn tại phụ cấp thâm niên làm căn cứ tính lương hưu.

lúc đó, căn cứ tính lương hưu sẽ lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tại thời khắc nghỉ hưu, cùng với phụ cấp thâm niên cao nhất (nếu được hưởng) theo thời kì. đã đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp thâm niên nghề được chuyển đổi theo cơ chế tiền lương quy định tại thời khắc nghỉ hưu.

tình huống 2: Trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối làm căn cứ tính lương hưu thì sở hữu phụ cấp thâm niên nghề.

Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại Khoản một Điều 9 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP và Khoản một Điều 20 Thông tư 59/2015 / TT-CP . BLĐTBXH.

tình huống 3: Đối với tình huống tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối để tính lương hưu thì cả thời kì đóng bao gồm cả phụ cấp thâm niên và thời kì ko tính phụ cấp thâm niên được tính theo quy định. tại Khoản một Điều 20 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH.

tình huống 4: Người lao động trong quy trình đóng bảo hiểm xã hội sở hữu thời kì đóng bao gồm cả phụ cấp thâm niên cao hơn mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối.

lúc đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bao gồm cả phụ cấp thâm niên nghề liền kề tương ứng với số năm quy định tại khoản một Điều 20 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH (quy đổi theo mức lương quy định tại thời khắc hưởng cơ chế hưu trí) để tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

https://cafef.vn/truong-hop-nao-nguoi-lao-dong-se-duoc-tinh-phu-cap-tham-nien-vao-luong-huu-20220810082725096.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *