KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

nhị hạng người nào đáng được cúng nhường nhịn?

Rate this post

Một thời, Thế Tôn đang ở tại Sàvatthi, vườn của Anàthapindika. Sau đó, gia chủ Anathapindika tới đảnh lễ và thưa với Đức Thế Tôn: Thưa đức Thế Tôn, mang bao nhiêu hạng người đáng được cúng nhường nhịn?

Và yêu cầu cúng nhường nhịn và cúng nhường nhịn ở đâu? Này chủ nhà, mang nhị hạng người xứng đáng cúng nhường nhịn trong cuộc sống đời thường: Học hành và Vô học. Vì nhị hạng người này đáng được cúng nhường nhịn trong đời. Và, gia chủ, ở đây (tịnh xá Kỳ Viên) cần phải bố thí và cúng nhường nhịn.

“mang học và ko tồn tại giáo dục”

Cả nhị đều trong cuộc sống đời thường

Tất cả đều xứng đáng để cúng nhường nhịn

cho tất cả những người cho

Phải duy trì tính toàn vẹn

Cả lời nói và suy nghĩ

Phước lành của người cho

Đây là một loại trái cây to ”.

(ĐTKVN, Tăng Chi bộ I, chương 2, phẩm thăng bởi tâm, mục Đất, ĐĐPHVN Xuất phiên bản, 1996, tr.121)

Thảo luận:

Theo trí tuệ của đấng Thế tôn, người cúng dường cần phải chuyển hóa ba nghiệp thân, miệng, ý cho thanh tịnh để phước báo được thực sự viên mãn.

Theo trí tuệ của đấng Thế tôn, người cúng nhường nhịn cần phải chuyển hóa ba nghiệp thân, mồm, ý cho thanh tịnh để phước báo được thực sự viên mãn.

Từ thiện là mở rộng tấm lòng, cho tất cả những người nghèo cơm ăn, áo mặc, thuốc thang, … hoặc tạo kế sinh nhai cho những người thiệt thòi, thất nghiệp. hiến dâng là sự việc dâng những vật phẩm cho những người thực hiện nếp sống thánh thiện với lòng kính trọng và thành ý. Tất cả những phước báo tốt xinh trong ngày nay và tương lai đều do tu phước bố thí này nhưng mà mang.

Được cúng nhường nhịn người phúc đức, đời sống thánh thiện càng tốt, phước báo càng to. Gia chủ Anàthapindika (Cấp Cô Độc), người môn đồ bên phía ngoài trung thành với Đức Thế Tôn, ko chỉ là cúng nhường nhịn Đức Phật và Tăng đoàn, nhưng mà còn cúng nhường nhịn tất cả những người ẩn dật và bà la môn. Nhưng lúc muốn xác định hạng người nào đáng được cúng nhường nhịn nhất, Đức Thế Tôn cam kết rằng mang nhị hạng người mang học và chưa được học. Vì đây là những bậc Thánh đã từng bước diệt trừ phiền não tham ái, chứng quả từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm tới A Nan (Học) và ko giống nhau là bậc A la hán (Vô học). hết kiết sử, thoát sanh tử, công đức nghiêm túc là công đức tối thượng trong đời. Đức Thế Tôn cũng xác định nơi ở cần cúng nhường nhịn chính là những cơ sở tu hành của chư Tăng như thiền viện, tịnh xá. Vì đó là nơi sản sinh ra những vị Thánh uyên bác bỏ và những vị Thánh Vô học nhưng mà dường như ko ở đâu rất mang thể đạt được.

cùng theo với việc xác định đúng nơi và đối tượng người sử dụng cúng nhường nhịn, người Phật tử phải nghiêm túc phiên bản thân bởi phương pháp thực hiện hướng về sự thanh tịnh của ba nghiệp. Theo trí tuệ của đấng Thế tôn, người cúng nhường nhịn cần phải chuyển hóa ba nghiệp thân, mồm, ý cho thanh tịnh để thực sự được trọn vẹn phước lành. Điều này cũng giống như việc cúng nhường nhịn Pháp, hoặc thực hiện tuyệt vời cả nhị khía cạnh bên trên, sẽ khởi tạo ra phước báu vô lượng cho tất cả những người thọ trì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *