KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Quy định thế hệ của Dự thảo Luật Đất đai: Đã hợp lý hay chưa?

Rate this post

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa công bố thêm một quy định thế hệ đối với Luật Đất đai 2013 là Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cũng đã mang những nhận định riêng về quy định thế hệ này.

Như địa chỉ chúng tôi đã đưa tin trước đó, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ngay sau lúc được công bố đã nhận được được ko ít sự vừa ý cùng theo với khá nhiều ý kiến ​​đóng góp để Luật Đất đai càng ngày càng hoàn thiện hơn.

Hiệp hội Bất động sản TP. Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) là một trong những đơn vị mang tương đối nhiều đóng góp tích cực nhất cho dự thảo.

Theo Khoản 4 Điều 130 Dự thảo Luật Đất đai mang quy định: “Chính phủ quy định cụ thể nguyên tắc xác định mức thu nhập ổn định trong 5 năm và ko vượt quá 20% đối với thời kỳ trước thích ưa thích với tình hình kinh tế tài chính – xã hội của địa phương để xác khái niệm vụ thuế. tài chính đất đai đối với những tình huống quy định tại những điểm a, b, c và đ khoản 3, bao gồm những tình huống sau:

– tình huống a) Tính tiền sử dụng đất của hộ gia đình cá thể đối với phần diện tích trong hạn mức đất ở.

– tình huống (b) Tính thuế sử dụng đất.

– tình huống (c) Tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– tình huống (đ) Tính phí, lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

Theo HoREA, đây là quy định thế hệ đối với Luật Đất đai năm 2013 và mang mục tiêu rất tốt là giữ “thu nhập ổn định trong 5 năm và
ko vượt quá 20% đối với thời đoạn trước ”, ko làm tăng gánh nặng tài chính cho một số trong những người sử dụng đất, nhất là hộ gia đình, cá thể.

Quy định xác định mức doanh thu ổn định trong 5 năm và “ko vượt quá 20% đối với kỳ trước” mang mục tiêu đúng đắn giúp nền kinh tế tài chính và thị trường bất động sản phát triển ổn định, vững bền, ko xảy ra tình trạng sốt “bong bóng”.

Thông qua nhiều giải pháp, trong đó mang việc khống chế biên độ tăng giá đất ko quá 20% đối với kỳ trước, đồng nghĩa với việc bảng giá đất năm sau chỉ được tăng khoảng 4% đối với bảng giá đất năm trước. liền kề (tương đương với CPI mục tiêu ko quá 4%).

Đây cũng chính là một nhận thức thế hệ rất quan yếu đó là sự định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc thích ưa thích với giá đất chung bên trên thị trường trong điều kiện phổ quát. Quy định này giúp những nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm và hoàn toàn mang thể dự đoán được tiêu sử dụng sẵn sàng quỹ đất cho những dự án đầu tư.

Dù thế, HoREA cũng chỉ ra rằng quy định vẫn còn đấy một số trong những tồn tại cần tiếp tục giải quyết để hoàn thiện.

Để thực hiện “nguyên tắc xác định thu nhập ổn định trong 5 năm”, cần xây dựng bảng giá đất 5 năm một lần và cần xẻ sung quy định vận dụng song song bảng giá đất và hệ số điều chỉnh. điều chỉnh biến động giá đất hàng năm để đảm bảo thực hiện nguyên tắc xác định thu nhập ổn định trong 5 năm.

Do đó, khoản 4 Điều 130 chưa thích ưa thích với yêu cầu xây dựng bảng giá đất hàng năm (quy định tại khoản một Điều 130 của Dự thảo Luật Đất đai), nhưng lại thích ưa thích với quy định về sự việc xây dựng “Bảng giá đất định kỳ. “. năm năm một lần ”tại Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, để thực hiện nguyên tắc xác định mức thu nhập ổn định trong 5 năm và ko vượt quá 20% đối với thời đoạn trước, cần mang cơ chế xây dựng bảng giá đất 5 năm một lần và lúc thị trường mang biến động giá đất, UBND tỉnh cần ban hành hệ số điều chỉnh biến động giá đất tương thích hơn.

Dù thế, Dự thảo Luật Đất đai đề xuất quy định bảng giá đất hàng năm nên chưa thích ưa thích với nguyên tắc xác định thu nhập ổn định trong 5 năm và ko vượt quá 20% đối với kỳ trước, vì kỳ trước bảng. giá đất năm trước liền kề nhưng mức tăng ko quá 20%.

Hiện nay, theo quy định, việc vận dụng nguyên tắc xác định mức thu nhập ổn định trong 5 năm và ko quá 20% đối với trước đây đối với hộ gia đình, cá thể là rất khả quan.

Dù thế, quy định vận dụng “nguyên tắc xác định thu nhập ổn định trong 5 năm và ko vượt quá 20% đối với kỳ trước” là ko thích ưa thích với tình huống tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. tại điểm c, khoản 4, Điều 130 “Dự thảo Luật Đất đai”), do Luật Thuế thu nhập cá thể quy định “vận dụng thuế suất 2% bên trên giá trị hợp đồng tậu bán, chuyển nhượng bất động sản” là ko thấp. đối với giá sàn của đất, cần xem xét bỏ điểm c, khoản 4, Điều 130 “Dự thảo Luật Đất đai”.

Xem thêm: phán xét về sự việc SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *