KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thi hành kỷ luật cất chức mỗi chức vụ với trụ trì chùa Biện Sơn

Rate this post

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ toạ Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN ngày 19/7/2022 đã ký Quyết định của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN về sự thi hành kỷ luật cất chức mỗi chức vụ đối với Sư cô Thích Minh Pháp, nguyên thủ quốc gia. Đền Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN nêu rõ:

một. Tất cả những chức vụ trong GHPGVN đối với Sư thầy Thích Minh Pháp (Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; trưởng phòng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc). Ban Trị sự GHPGVN huyện Yên Lạc).

2. Ban Tăng sự Trung ương xin rút khỏi danh sách yêu cầu tấn phong giáo phẩm cao tăng cho Hòa thượng Thích Minh Pháp theo tờ trình số 04 / TTr-BTSTW ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ban Tăng sự Trung ương tại Hội nghị lần thứ ba của Hội đồng quản trị khóa VIII vào trong ngày 10/01/2019.

3. Giao Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc kỷ trạng sư thầy Thích Minh Pháp, tạm đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Biện Sơn, tạm biệt Tăng chúng sám hối (lễ sám hối, ko được xúc tiếp với người dân). ). ) trong vòng 6 tháng.

Screenshot_4

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp thuận cho Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Pháp mãn nhiệm trụ trì tại chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc.

Sư thầy Thích Minh Pháp.

Sư thầy Thích Minh Pháp.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc xét thấy Hòa thượng Thích Minh Pháp và môn đồ vi phạm nghiêm trọng pháp giới Phật giáo, căn cứ vào pháp giới nhà Phật để tuyên xử kỷ luật nghiêm đối với Hòa thượng. Thích Minh Pháp và đồ đệ là Sư cô Thích Đạo Phúc hiện đang trụ trì tại chùa Kim Đường, huyện Yên Lạc (chùa chưa bửa nhiệm trụ trì).

BBT tiếp tục thông tin tới game thủ đọc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *