KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thực hiện tổng thể và toàn diện, khả thi và cực tốt công việc phòng, chống bạo lực gia đình

Rate this post

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thụy Anh phát biểu lãnh đạo. Ảnh: Minh Đức / TTXVN

Tránh những quy định trùng lặp, bỏ sót hoặc ko bao hàm những hành động bạo lực gia đình

trình diễn công bố tóm tắt một trong những vấn đề to còn ý kiến ​​ko giống nhau về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thụy Anh cho biết thêm, Dự thảo Luật sau lúc sửa đổi sở hữu 56 điều, tránh 6 điều đối với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, bỏ 3 điều (Điều 2, 47 và 61 của dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội), bửa sung 3 điều. những bài báo (Điều 33, 39 và 55).

Với sự lãnh đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tới nay, dự thảo Luật đã cơ phiên bản đạt được những mục tiêu đề ra, đảm bảo thiết chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng nhằm mục đích “phát triển dòng tộc”. gia đình hạnh phúc, vững bền và thực hiện tổng thể và toàn diện, khả thi, cực tốt phòng, chống bạo lực gia đình “, tiếp tục hoàn thiện thiết chế về phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường những giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình, đảm bảo quyền nhân loại thích thích hợp với năm 2013 song song, dự thảo Luật đóng góp góp phần nâng cao hiệu lực, cực tốt của những thiết chế quốc gia và xã hội, tầm quan trọng của gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình, đóng góp góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt xinh của gia đình và dân tộc, xúc tiến phát triển tài chính – xã hội trong tình hình thế hệ.

Về đối tượng người tiêu sử dụng ứng dụng quy định tại Điều 2 của dự thảo Luật, một trong những ý kiến ​​đại biểu Quốc hội tán thành với quy định về đối tượng người tiêu sử dụng ứng dụng tại Điều 2 của dự thảo Luật, nhưng yêu cầu tiến công giá tính khả thi, bửa sung điều luật. . bửa sung những quy định đảm bảo ứng dụng cho nhóm người quốc tế trú ngụ tại việt nam giới nam giới. Ngoài ra, sở hữu ý kiến ​​cho rằng quy định về đối tượng người tiêu sử dụng ứng dụng là ko quan yếu.

Về vấn đề này, túc trực Ủy ban những vấn đề xã hội nhận thấy, những văn phiên bản quy phạm pháp luật ban hành thời kì sắp đây ko tồn tại lao lý quy định cụ thể về đối tượng người tiêu sử dụng ứng dụng nhưng mà luật ứng dụng chung cho tất cả “mọi người”. , trừ tình huống đối tượng người tiêu sử dụng ứng dụng cụ thể. Vì vậy, bên trên cơ sở ý kiến ​​của những vị đại biểu Quốc hội, túc trực Ủy ban những vấn đề xã hội kiến ​​nghị Quốc hội cho phép sửa đổi Điều 2 của dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, song song bửa sung bửa sung quy định giao Chính phủ quy định việc ứng dụng những giải pháp ngăn chặn hành động bạo lực gia đình và đảm bảo, tương trợ người bị bạo lực gia đình đối với người quốc tế trú ngụ tại việt nam giới nam giới tại khoản 3 Điều 22 dự luật.

Về những hành động bạo lực gia đình quy định tại Điều 3, một trong những đại biểu Quốc hội yêu cầu Khoản một tổng thể những nhóm hành động bạo lực gia đình. Ngoài ra, sở hữu ý kiến ​​về nội dung một trong những quy định về hành động bạo lực gia đình. túc trực Ủy ban những vấn đề xã hội cho rằng, hồ hết những hành động bạo lực gia đình được thể hiện bên dưới những hình thức cụ thể là bạo lực thể chất, bạo lực tình cảm, bạo lực tình dục hoặc bạo lực tài chính. song, sở hữu những hành động bạo lực tác động tới người bị bạo lực gia đình bên dưới dạng đan xen của toàn bộ hình thức ko giống nhau, do đó, nếu tổng thể thành 4 nhóm hành động bạo lực gia đình rất sở hữu thể ông xã chéo cánh cánh, thiếu sót. bỏ sót hoặc ko bao che mỗi hành động bạo lực gia đình. Vì vậy, dự thảo Luật tiếp tục quy định cụ thể về hành động bạo lực gia đình và được rà soát, điều chỉnh những điểm về hành động bạo lực gia đình tại khoản một Điều này bên trên cơ sở tiếp thu ý kiến ​​của những đại biểu Quốc hội.

Cần ưa chuộng nhiều chưa ngừng lại ở đó nữa tới trẻ em

Cơ phiên bản nhất trí với những nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và tiến công giá cao sự tiếp thu, chỉnh lý của Ban soạn thảo, đại biểu Nguyễn Thị việt nam giới Nga (Hải Dương) trao đổi, làm rõ thêm một trong những vấn đề. Theo đại biểu, nội dung của dự thảo Luật nhường nhịn như chưa tập trung vào trẻ em – đối tượng người tiêu sử dụng dễ bị bạo lực gia đình. Thực tế cho biết, hàng năm sở hữu một trong những lượng to trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình. Đại biểu dẫn chứng: Theo thống kê của Tổng đài 111 năm 2021, số trẻ em bị bạo lực vì người thân trong gia đình chiếm tỷ trọng cao nhất (72,84%). Đại biểu Nga cho rằng đây chỉ là số liệu thống kê của một tổng đài nên con số thực tế rất sở hữu thể to hơn nhiều. song, những nội dung quy định trong dự thảo Luật hầu hết chỉ hướng tới người to, nhiều quy định chưa thích thích hợp với trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị việt nam giới Nga phát biểu. Ảnh: Minh Đức / TTXVN

Cụ thể, Điều 9 của dự thảo Luật quy định về quyền và trách nhiệm của nạn nhân bạo lực gia đình, điều này khó thích hợp nếu người bị bạo lực gia đình là trẻ em. Theo đại biểu Nguyễn Thị việt nam giới Nga, trẻ em ko được yêu cầu cơ quan, tổ chức, người sở hữu thẩm quyền đảm bảo sức khỏe, tính mệnh, phẩm giá, quyền và tiện lợi hợp pháp của tớ; ko thể yêu cầu cơ quan, người sở hữu thẩm quyền ứng dụng những giải pháp ngăn chặn, đảm bảo, cấm xúc tiếp sau quy định của dự thảo Luật này; và cũng ko thể yêu cầu người sở hữu hành động bạo lực gia đình bồi thường thiệt hại. Ngay cả quyền khiếu nại, tố cáo hành động bạo lực gia đình cũng ko tồn tại ý nghĩa đối với nạn nhân là trẻ em, ko giống nhau là trẻ em còn rất nhỏ.

“Ngay cả trách nhiệm cung ứng thông tin toàn vẹn, đúng đắn liên quan tới những vụ việc bạo lực gia đình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá thể sở hữu thẩm quyền cũng ko thích thích hợp với trẻ em chưa cứng cáp, sợ bạo lực gia đình, chúng ta cũng ko tồn tại tài năng cung ứng toàn vẹn, đúng đắn nội dung tình huống trẻ em bị bạo lực gia đình do người thân ko mong đợi sở hữu người đại diện, Người giám hộ nạn nhân bạo lực gia đình là kẻ cung ứng thông tin toàn vẹn, đúng đắn ”, đại biểu nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng, cách thức hòa giải trong phòng chống bạo lực gia đình quy định tại Điều 17 và Điều 18 của dự thảo Luật là ko thích hợp lúc ứng dụng đối với tình huống nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em. . Điều 25 của dự thảo Luật quy định việc cấm xúc tiếp sau quyết định của chủ toạ Ủy ban nhân dân cấp xã theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân. bạo lực gia đình hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá thể sở hữu thẩm quyền và được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp. Đại biểu Nguyễn Thị việt nam giới Nga tiến công giá, quy định này cũng ko thích hợp lúc người bị bạo lực gia đình là trẻ em nhưng mà người gây bạo lực gia đình là kẻ giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ em.

“Mục 5 Điều này quy định, lúc ứng dụng quy định cấm xúc tiếp, người bị bạo lực gia đình được sắm lựa nơi ở trong thời kì cấm xúc tiếp. Quy định này ko thích thích hợp với đối tượng người tiêu sử dụng bạo lực gia đình là kẻ nạn nhân của bạo lực gia đình. trẻ em. chúng ta ko được tự sắm chỗ ở cho chính mình “, đại biểu nêu rõ.

bên trên cơ sở phân tích bên trên, những đại biểu yêu cầu Ban soạn thảo rà soát kỹ và sở hữu quy định riêng thích hợp hơn với đối tượng người tiêu sử dụng bạo lực gia đình là trẻ em, thích thích hợp với nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình ở việt nam giới nam giới. Mục 2 Điều 4 của dự thảo Luật ưu tiên đảm bảo quyền và tiện lợi hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em, vì trẻ em là đối tượng người tiêu sử dụng ko giống nhau dễ bị tổn thương lúc là nạn nhân của bạo lực gia đình. ko thể kháng cự, kêu cứu, phản ứng, hoặc yêu cầu hoặc yêu cầu. Thậm chí, nhiều quy định ko thích thích hợp với đối tượng người tiêu sử dụng bị bạo lực là kẻ già, người tật nguyền, khuyết tật nặng do quy định còn mang nặng tính hành chính.

đóng góp góp phần hoàn thiện dự thảo Luật, đại biểu Phạm Đình Thành (Kon Tum) nêu rõ: Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của dự thảo, hành động bạo lực gia đình quy định tại khoản một Điều này được ứng dụng đối với một trong những đối tượng người tiêu sử dụng, bao gồm những người đã ly hôn. Đại biểu tiến công giá quy định này chưa thích thích hợp với quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, vì sau lúc ly hôn, quan hệ vợ ông xã xong xuôi, ko còn là member trong gia đình.

giảng giải từ ngữ tại khoản một Điều 2 của dự thảo Luật nêu rõ: “Bạo lực gia đình là hành động cố ý của member gia đình gây tổn hại hoặc sở hữu tài năng gây tổn hại về thể chất, ý thức, tình cảm, giáo dục, tài chính cho những member khác trong gia đình” . Theo đại biểu Phạm Đình Thành, nếu người ly hôn sở hữu hành động bạo lực quy định tại khoản một Điều này của dự thảo Luật thì sẽ vi phạm pháp luật hành chính hoặc hình sự và phụ thuộc vào tính chất, mức độ nhưng mà vi phạm pháp luật. để xem xét và xử lý. Vì vậy, đại biểu cho rằng ko nên ứng dụng những hành động bạo lực tại khoản một Điều 3 đối với người đã ly hôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *