KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Tiền Giang chưa cổ phần hóa được 2 doanh nghiệp quốc gia

Rate this post

Tiền Giang yêu cầu ko thực hiện cổ phần hóa đơn vị TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thời đoạn 2020-2025, lùi thời kì cổ phần hóa đơn vị TNHH MTV nhà cửa thành phố Mỹ Tho tới hết năm 2023.Trụ sở đơn vị TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang. Ảnh: Website đơn vị

Phó chủ toạ UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng vừa ký Văn game thủ dạng số 2865 / UBND-KT gửi Bộ Tài chính thông tin kết quả giám sát, phân loại tài chính năm 2021 của doanh nghiệp quốc gia (DNNN), doanh nghiệp. bởi nguồn vốn quốc gia và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin, hiện nay tỉnh Tiền Giang sở hữu 4 đơn vị TNHH một member do quốc gia nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý.

Về tình hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa hoạt động của những DNNN thuộc tỉnh quản lý, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết thêm đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ danh sách những doanh nghiệp phải sắp xếp, cổ phần hóa thời đoạn 2018-2020 tại Công văn số 5519 / UBND-TC ngày 06/12/2018.

Theo đó, tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực tiến bộ diện chủ sở hữu phần vốn quốc gia tại 2 doanh nghiệp 100% vốn quốc gia là đơn vị TNHH MTV Xổ số kiến ​​thiết Tiền Giang và đơn vị TNHH MTV nhà cửa thủy. Tiền Giang tiện dụng; cổ phần hóa nhì doanh nghiệp quốc gia thời đoạn 2018-2020 là đơn vị TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và đơn vị TNHH MTV nhà cửa thành phố Mỹ Tho.

song, việc cổ phần hóa đơn vị TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và đơn vị TNHH MTV nhà cửa thành phố Mỹ Tho đang gặp một số trong những khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh Tiền Giang đã trình Ban lãnh đạo Đổi thế hệ và Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đầu tư) chưa được thực hiện cổ phần hóa đơn vị TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thời đoạn 2020-2025 chậm chạp triển khai cổ phần hóa đơn vị TNHH MTV nhà cửa thành phố Mỹ Tho tới hết năm 2023 do phải sửa chữa sai phạm sau kết luận của Cơ quan khảo sát, Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 277 / TTr-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Tiền Tỉnh Giang.

Về doanh thu của 4 DNNN bên trên địa bàn năm 2021, theo UBND tỉnh Tiền Giang, năm 2021 là năm sở hữu tương đối nhiều khó khăn đối với những doanh nghiệp do dịch Covid-19 gây tác động to tới tình hình hoạt động, kinh doanh. doanh thu những tháng cuối năm 2021 của những doanh nghiệp này ko đạt đối với 6 tháng đầu năm mới và kế hoạch đã xây dựng.

Cụ thể, tổng doanh thu của 4 DNNN bên trên địa bàn năm 2021 là 3.429.033 triệu đồng, hạn chế 20,12% đối với năm 2020. Trong đó, đơn vị TNHH MTV Xổ số kiến ​​thiết Tiền Giang sở hữu doanh thu. Xổ số truyền thống là 2.935.224 triệu đồng, hạn chế 22,6% đối với thực hiện năm 2020 và chiếm 85,6% tổng thu của những DNNN thuộc tỉnh quản lý.

đơn vị TNHH MTV Khai thác nhà cửa thủy lợi sở hữu doanh thu 34.091 triệu đồng, hạn chế 8,93% đối với năm 2020 và chiếm 0,99% tổng doanh thu của khối DNNN.

đơn vị TNHH MTV nhà cửa thành phố Mỹ Tho sở hữu doanh thu 78.019 triệu đồng, hạn chế 10,03% đối với thực hiện năm 2020 và chiếm 2,28% tổng doanh thu của khối DNNN.

đơn vị TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đạt doanh thu 381.699 triệu đồng, tăng một,4% đối với thực hiện năm 2020 và chiếm 11,13% tổng doanh thu của khối DNNN.

Về lợi nhuận sau thuế, năm 2021, 4 DNNN bên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang lãi 357.230 triệu đồng. Trong đó, đơn vị TNHH MTV Xổ số kiến ​​thiết Tiền Giang lãi xổ số truyền thống 330.235 triệu đồng, chiếm 92,44% lợi nhuận của những DNNN thuộc tỉnh quản lý. đơn vị TNHH MTV Khai thác nhà cửa thủy lợi Tiền Giang lãi 728 triệu đồng, chiếm 0,2% lợi nhuận của khối DNNN. đơn vị TNHH MTV nhà cửa thành phố Mỹ Tho lãi 385 triệu đồng, chiếm 0,11% lợi nhuận của khối DNNN. đơn vị TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang lãi 25.882 triệu đồng, chiếm 7,25% lợi nhuận của khối DNNN.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bên trên doanh thu bình quân của 4 DNNN năm 2021 đạt 10,42%. Trong đó, đơn vị TNHH MTV Xổ số kiến ​​thiết Tiền Giang đạt 11,25%; đơn vị TNHH MTV Khai thác nhà cửa thủy lợi Tiền Giang đạt 2,14%; đơn vị TNHH MTV nhà cửa thành phố Mỹ Tho đạt 0,49% và đơn vị TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đạt 6,78%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *