KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

xúc tiến truyền thông về quyền loài người

Rate this post

BVCL – Truyền thông về quyền loài người cần được triển khai bên trên cả 3 nội dung chính: phổ quát, tuyên truyền, giảng giải. Trong đó, ưu tiên khai thác cực tốt thế mạnh của truyền thông bên trên nền tảng số để cung ứng thông tin sáng tỏ cho những người dân nội địa và quốc tế.

Phó Thủ tướng túc trực Chính phủ Phạm rạng đông vừa ký Quyết định số 1079 / QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền loài người ở việt nam giới nam giới thời đoạn 2023-2028.

Dự án bên trên được triển khai tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Ở ngoài nước, Đề án tìm lựa tổ chức truyền thông trực tiếp và trực tuyến hướng tới một số trong những địa bàn với đông người việt nam giới nam giới sinh sống; một số trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển đối ngoại của Đảng và quốc gia; trụ sở của những cơ quan nhân quyền quốc tế như New York (Mỹ), Geneva (Thụy Sĩ), Bangkok (Thái Lan) …

Mục tiêu của Dự án là truyền thông về quyền loài người nhằm mục đích tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hiểu biết của toàn xã hội về quyền loài người; thông tin toàn vẹn giúp đồng bào nội địa, đồng bào ở quốc tế và đồng minh quốc tế hiểu rõ ý kiến, chính sách, nỗ lực và kết quả đạt được trong công việc bảo đảm an toàn và xúc tiến quyền loài người ở việt nam giới nam giới. ; nâng cao uy tín của việt nam giới nam giới trong lĩnh vực nhân quyền ở phạm vi nội địa, khu vực và quốc tế.

dtts.jpg

100% cơ quan hành chính quốc gia định kỳ cung ứng thông tin cho báo chí về công việc nhân quyền

Cụ thể, tới năm 2028, Đề án phấn đấu 100% cơ quan hành chính quốc gia thực hiện cơ chế phát ngôn, định kỳ cung ứng thông tin cho báo chí về công việc nhân quyền theo quy định hiện hành để thông tin về quyền loài người. về tình hình và kết quả công việc nhân quyền kịp thời, tương xứng với nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền loài người của những cơ quan tác dụng nói riêng và cả nước nói chung.

100% cán bộ làm thuê việc nhân quyền, 100% cán bộ làm thuê việc quản lý thông tin và truyền thông, 100% cán bộ làm thuê việc thông tin đối ngoại của những cơ quan báo chí, 70% cán bộ cốt lõi của những tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh và những thành phố trực thuộc Trung ương được cập nhật thông tin về tình hình công việc nhân quyền ở việt nam giới nam giới, được tập huấn kiến ​​thức, kỹ năng truyền thông về quyền loài người. quyền loài người.

Tổ chức nhiều đợt triển lãm ảnh, lưu trữ về quyền loài người ở việt nam giới nam giới bình tiếng việt nam giới và tiếng quốc tế tại 63 tỉnh, thành phố và một số trong những vị trí trung tâm ở quốc tế.

soạn, xuất phiên bản và tái phiên bản một.000 cuốn sách về quyền loài người; nhiều chủng loại hóa những hình thức sản phẩm truyền thông đại chúng, tăng tỷ trọng sản phẩm truyền thông bởi tiếng dân tộc và tiếng quốc tế, sản phẩm truyền thông bên trên nền tảng kỹ thuật số chiếm từ 15% tới 20% tổng số sản phẩm truyền thông. thông tin về quyền loài người.

hạn chế thông tin sai sự thực, xâm phạm quyền loài người

Đề án phấn đấu 100% nguồn dữ liệu và sản phẩm truyền thông của đơn vị được số hóa, kết nối, san sớt và phổ quát bên trên khoảng ko mạng để lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn; hạn chế thông tin sai sự thực, tin kém chất lượng, tin xấu độc hại xâm phạm quyền loài người bên trên khoảng ko mạng xuống bên dưới 10% tổng số thông tin về quyền loài người ở việt nam giới nam giới; bắt gặp và xử lý 90% tin kém chất lượng, tin xấu độc hại xâm phạm quyền loài người bên trên khoảng ko mạng.

Về đối ngoại, Dự án phấn đấu hoàn thành việc thực hiện những khuyến nghị quốc tế về tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức về quyền loài người đã được Chính phủ việt nam giới nam giới phê duyệt, bao gồm những khuyến nghị số 63, 67, 86 trong phạm vi Rà soát định kỳ toàn thế giới (UPR) cơ chế của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc chu kỳ III.

Nội dung phương tiện

Dự án tuyên truyền về luật nhân quyền quốc tế, trong đó ko giống nhau chú trọng tới 07 công ước quốc tế cơ phiên bản về quyền loài người nhưng việt nam giới nam giới là member, bao gồm (một) Công ước về quyền dân sự và Công ước về quyền loài người. Chính trị; (2) Công ước về những quyền tài chính, xã hội và văn hóa; (3) Công ước về xóa bỏ mỗi hình thức phân biệt đối xử với con gái; (4) Công ước về xóa bỏ mỗi hình thức phân biệt chủng tộc; (5) Công ước về Quyền trẻ em; (6) Công ước về quyền của người khuyết tật; (7) Công ước chống tra tấn và những hình thức đối xử hoặc trừng trị tàn bạo, vô nhân đạo hoặc sỉ nhục loài người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và xúc tiến quyền loài người.

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của quốc gia việt nam giới nam giới về quyền loài người; kết quả nội luật hóa và thực hiện những cam kết quốc tế về quyền loài người, những cam kết quốc tế song phương và đa phương nhưng việt nam giới nam giới là member hoặc dự kiến ​​tham dự.

Thực trạng, nỗ lực và thành tựu trong công việc đảm bảo quyền loài người bên trên những lĩnh vực, trong đó với xóa đói, hạn chế nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, những nhóm yếu thế, yếu thế, ko để ai bị bỏ lại phía sau; những tiến công giá, phán xét tích cực của công chúng và truyền thông quốc tế về kết quả công việc đảm bảo và phát triển quyền loài người của việt nam giới nam giới. Thông tin tích cực, nêu cao những giá trị đạo đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, ý thức kết đoàn, tương thân, tương ái, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

những vụ việc, đối tượng người sử dụng trong và ngoài nước, hành động lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để vi phạm pháp luật, xâm hại tới quyền, tiện dụng hợp pháp của cá thể, tổ chức, bình an quốc gia, trật tự, an toàn và tin cậy xã hội, hình ảnh, uy tín quốc tế của việt nam giới nam giới …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *